Ouderen blijven tot op hoge leeftijd actief als vrijwilliger; meer dan helft 60-plussers doet vrijwilligerswerk

Waar andere maatschappelijke activiteiten in de loop der jaren afnemen, blijven mensen tot op hoge leeftijd vrijwilligerswerk doen. Meer dan de helft van de 60-plussers doet vrijwilligerswerk. Dit blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

De onderzoekers van de afdeling Epidemiologie van het UMCG maakten voor het onderzoek naar deelname aan vrijwilligerswerk en andere maatschappelijke activiteiten gebruik van data uit het bevolkingsonderzoek LifeLines.

Gemiddeld 5,5 uur per week

Uit het onderzoek blijkt dat 75 procent van de 60-plussers wel eens vrijwilligerswerk heeft gedaan en dat 55 procent van de 60-plussers nog steeds actief is in het vrijwilligerswerk. Gemiddeld besteden zij 5,5 uur per week aan vrijwilligerswerk.

De meeste 60-plussers doen vrijwilligerswerk voor een organisatie, voornamelijk voor kerken of andere religieuze organisaties (30 procent), sportverenigingen (23 procent) en binnen de gezondheidszorg (21 procent).

Maatschappelijke participatie onder 60-plussers. Bron: UMCG

De meeste vrijwilligers geven aan vrijwilligerswerk te doen vanuit altruïstische motieven: ze voelen zich verbonden met het doel of de groep voor wie ze vrijwilligerswerk doen en vinden het belangrijk anderen te helpen.

Andere belangrijke motieven voor het doen van vrijwilligerswerk zijn persoonlijke ontwikkeling, zoals het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden en het versterken van het zelfvertrouwen.

De 60-plussers die vrijwilligerswerk doen geven minder vaak aan zich eenzaam te voelen dan de niet-vrijwilligers. Ook voelen ze zich in grotere mate onderdeel van de samenleving en hebben ze vaker het gevoel dat ze van betekenis zijn voor de maatschappij.

Vrijwilligerswerk op 1 bij 70-plussers

91 procent van de 60-plussers is maatschappelijk actief in bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, betaald werk, mantelzorg, het volgen van een opleiding of het oppassen op kleinkinderen.

Vrijwilligerswerk is tot op hoge leeftijd een belangrijke maatschappelijke activiteit. De groep 70-plussers die vrijwilligerswerk doet is zelfs groter dan de groep die deelneemt aan andere maatschappelijke activiteiten zoals oppassen op kleinkinderen of het verlenen van mantelzorg.

Activiteiten combineren

De meeste 60-plussers combineren verschillende activiteiten. Van de 60-plussers die maatschappelijk actief zijn, combineert ruim twee derde van de mensen 2 of meer activiteiten. Zij combineren voornamelijk betaald werk of vrijwilligerswerk met oppassen op kleinkinderen.