Spoeddebat over kap 92 bomen voor aanleg fietspad in Groningen

n de gemeenteraad van Groningen wordt woensdag een spoeddebat gehouden over de kap van 92 volwassen bomen voor de aanleg van een fietspad langs de Zernikelaan in Groningen. Het debat is aangevraagd door de fracties van de Partij voor de Dieren en de Stadspartij.

,,Dit is voor ons een complete verrassing, ook al blijkt een en ander na technische navraag volgens de regels te zijn gegaan”, zegt fractievoorzitter Kirsten de Wrede van Partij voor de Dieren.

,,En afgezien daarvan: wanneer gaat het college van deze stad bomen en groen nu eens beschouwen als een ‘asset’, als een aanwinst, waar je omheen zou moeten bouwen? Groen wordt nog altijd beschouwd als obstakel voor zogenaamd glorieuze bouwplannen, die deze stad verder zouden moeten opstuwen in de vaart der volkeren.”

Kritisch over communicatie

Stadspartij-raadslid Mariska Sloot toont zich kritisch over de communicatie met belanghebbenden. ,,Omwonenden en andere belanghebbenden zouden bij ieder project zeker inspraak moeten hebben”, zegt zij.

,,Dat lijkt hier tot nu toe niet het geval geweest en dat moet veranderen. Daarnaast bestaat er zoiets als actieve informatieplicht van het college jegens de gaad en die is hier niet aan de orde geweest.”

Zijn alternatieven onderzocht?

De fracties willen weten in hoeverre er alternatieven zijn onderzocht en willen de kap van deze bomen tegenhouden.

De Stadspartij en de Partij voor de Dieren zijn van mening dat het ‘zonder enige noodzaak’ kappen van 92 volwassen bomen langs de Zernikelaan in strijd is met de groene ambities van de Gemeente Groningen.

Het debat vindt om 15.30 uur plaats in de nieuwe raadzaal.