De Kenniskaravaan in Haren: Workshop Begrip voor elkaar

Monique Kroese, trainer interculturele communicatie, verzorgt dinsdag 21 januari de workshop Begrip voor elkaar bij Stichting BEA in Haren.

Maatschappelijke organisaties en hun vrijwilligers krijgen in toenemende mate te maken met een diversiteit en andersdenkenden binnen de groep waar ze mee werken. Dat kan zijn jong - oud, hoger - lager opgeleid, Nederlands als moedertaal of niet, verschillen in woonomgeving, gewoontes en gebruiken. Het is niet vanzelfsprekend dat het contact onderling soepel verloopt in zo’n situatie. Wie als vrijwilliger of als professional met diversiteit binnen een groep te maken krijgt kan inzicht en handvatten gebruiken om de samenwerking goed of beter te laten verlopen.

Culturele bagage

Monique Kroese is een enthousiaste en ervaren trainer interculturele communicatie bij de Faculteit Bedrijfskunde en Economie aan de RuG. Zij begeleidt deze workshop waarvan de opzet vooral praktisch is: veel zelf ervaren en oefenen. Ze legt met de deelnemers het accent op het bewust worden van de eigen culturele bagage, het effect van je eigen gedrag op anderen, omgaan met een eerste indruk en het slaan van een brug naar de ander. We zullen met openheid en humor onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om alert en respectvol te kunnen omgaan met diversiteit.

Deze workshop maakt onderdeel uit van de Kenniskaravaan.

De Kenniskaravaan

De Kenniskaravaan is een aaneenschakeling van boeiende trainingen, leuke workshops en themabijeenkomsten voor vrijwilligers van maatschappelijke organisaties zoals verenigingen, stichtingen of bewonersinitiatieven. De Kenniskaravaan is een samenwerkingsverband tussen Steunpunt vrijwilligerswerk Haren, Vrijwilligerswerk Tynaarlo en de Haren-Tynaarlose Uitdaging. Het aanbod is afkomstig van maatschappelijk betrokken bedrijven, ondernemers en organisaties die hun kennis en faciliteitenbelangeloos inzetten voor de Harense en Tynaarlose samenleving. Het volledige programma van de Kenniskaravaan is ook terug te vinden op www.vrijwilligerswerktynaarlo.nl en www.torion.nl.

Datum Workshop Begrip voor elkaar: dinsdag 21 januari 2019, 19.30-21.30 uur

Locatie: Stichting Bea, Sportcentrum UMCG, locatie Beatrixoord, Dilgtweg 5 in Haren

Deze training wordt kosteloos aangeboden, opgave is wel noodzakelijk via Torion: info@torion.nl of 050-534 41 73.