BuildinG komt met online hulpje om scholen te (ver)bouwen: Scholenbouwmaatje

BuildinG presenteert het Scholenbouwmaatje, een online platform dat helpt bij het bouwen van een nieuwe school of bij de verbouwing van een schoolgebouw.

Het bouwen van een nieuwe school, of zelfs het verbouwen van een school, is voor een schooldirecteur geen dagelijkse kost. Er moeten veel beslissingen worden genomen terwijl men door gebrek aan ervaring de gevolgen niet kan overzien. Dat was de beweegreden voor het onafhankelijke kennis- en innovatieplatform voor toekomstbestendige bouw en infra in Noord- Nederland om dit ‘stuk gereedschap’ te ontwikkelen.

Dat komt momenteel goed van pas, want in de provincie Groningen vindt momenteel veel scholenbouw plaats in verband met de aardbevingsproblematiek.

Delen opgedane kennis

Belangrijkste pijler van Scholenbouwmaatje is het delen van opgedane kennis. Daarbij wordt gekeken naar zaken als het klimaat binnen een school en andere voorwaarden voor passend onderwijs. Allemaal thema’s die al een keer zijn besproken bij andere bouwtrajecten.

Bij een scholenbouwtraject komt ontzettend veel kijken. Er zijn belangrijke zaken die absoluut niet over het hoofd mogen worden gezien en veel beslissingen hangen met elkaar samen. Ook daar biedt Scholenbouwmaatje een oplossing voor:. Dat gebeurt in handige overzichten, onderverdeeld naar de verschillende bouwfasen, wordt het geheel ineens een stuk overzichtelijker en beter behapbaar.

Ondersteuning

Ter ondersteuning is er het ‘BuildinG Kwaliteitsteam Scholenbouw’, dat scholen in Groningen onafhankelijk kan adviseren tijdens het bouwproces. Scholenbouwmaatje biedt kennis en ervaring in een tool die voor alle scholenbouwtrajecten in heel Nederland van waarde kan zijn, is de achterliggende gedachte.

Scholenbouwmaatje is een initiatief van BuildinG, in samenwerking met Ruimte OK, het bureau Scholenbouwmeester, Noorderpoort en de GGD.

Meer informatie is te vinden op: www.scholenbouwmaatje.nl.