Sponsors lopen massaal weg bij FC Groningen (update met correctie)

Bijna een derde deel van de sponsors van FC Groningen heeft de afgelopen tijd het contract met de club opgezegd. Directeur Wouter Gudde wil dat percentage nog voor het eind van het seizoen naar beneden brengen en luidt de noodklok.

De ene nieuwjaarsreceptie is de andere niet. Waar bij FC Emmen de bomen eerder deze week tot in de hemel groeiden en met een recordwinst een zeer rooskleurig beeld werd geschetst, rinkelt algemeen directeur Wouter Gudde bij FC Groningen met de alarmbel. De 35-jarige Rotterdammer, die afgelopen jaar het stokje overnam van Hans Nijland, spreekt van een zorgwekkende situatie bij de Trots van het Noorden. Met name de sponsorinkomsten staan stevig onder druk.

Aan de commerciële kant is al jaren sprake van een neerwaartse tendens bij FC Groningen. In vergelijking met tien jaar geleden wordt er op dit moment 2,5 miljoen euro minder uit de markt gehaald. Ook over dit seizoen laat de balans aan de sponsorkant een daling zien. Het beeld is verre van florissant. 28 procent van de sponsors heeft vorig seizoen of het seizoen ervoor zijn contract definitief opgezegd.

Proberen sponsors te boeien, te binden en te behouden

Zover wil Gudde het niet meer laten komen. ,,Dat percentage moet in de komende maanden flink naar beneden en dat gaan we ook doen’’, zo klinkt het strijdvaardig uit de mond van de nieuwe beleidsmaker. ,,We gaan proberen sponsors te boeien, te binden en te behouden.’’

Dat gaat gebeuren aan de hand van een nieuw commercieel plan, dat in februari wordt gelanceerd. De sponsors moeten volgens Gudde in de eerste plaats worden geboeid door attractief voetbal. ,,Als dat niet lukt moet een bezoek aan FC Groningen alsnog een complete middag of avond uit zijn’’, meent de directeur. Verder wil hij met kwalitatief goede evenementen sponsors betere mogelijkheden bieden om hun netwerken uit te breiden en te onderhouden.

,,Als dat lukt, hopen we sponsors duurzaam aan ons te binden. De achterdeur moet dicht. Onze droom is dat we hier over een aantal jaren mensen hebben lopen die we geen sponsor meer kunnen noemen, maar ambassadeurs. Die ons succesverhaal vertellen in hun eigen netwerk, waardoor we samen kunnen gaan groeien.’’

Flinke scheefgroei

De sponsors zullen zich wel moeten schikken naar nieuw beleid. Dat betekent onder meer dat er geen kortingen meer worden verstrekt zoals in het recente verleden op brede schaal gebruikelijk was bij FC Groningen. Uit een intensieve inventarisatie van de nieuwe directie bleek dat er flinke scheefgroei is ontstaan. De kortingen zijn inmiddels opgelopen naar een bedrag van een miljoen euro. Gudde wil met ingang van het nieuwe seizoen een eenduidig prijsbeleid introduceren.

,,Heel veel mensen of bedrijven betalen niet dezelfde prijs, terwijl ze wel hetzelfde afnemen. Dat is niet iets dat past bij de filosofie die wij hebben richting de toekomst. We gaan dat rechtzetten met ingang van het nieuwe seizoen. Uiteraard respecteren we daarbij alle lopende contracten, want afspraak is afspraak.’’

Correctie

In een eerdere versie van dit artikel werd vermeld dat 28 procent van de sponsoren van FC Groningen voornemens is om aan het eind van dit seizoen het contract met de club op te zeggen.

Dit artikel was gebaseerd op een geluidsopname van de nieuwjaarstoespraak van Wouter Gudde, waarin de algemeen directeur van FC Groningen letterlijk zegt: ‘Op dit moment zegt 28 procent van de sponsors aan het eind van het seizoen zijn sponsorcontract definitief op.’

(Luister hieronder naar de uitspraak van Gudde)

Gudde heeft echter bedoeld te zeggen dat 28 procent van de sponsoren de afgelopen twee seizoenen het contract met de club heeft stopgezet. Het percentage sponsors dat voornemens is om na dit seizoen het contract op te zeggen, is nog onbekend. Wel vertonen de sponsorinkomsten over het lopende seizoen opnieuw een dalende lijn.

rijven betalen niet dezelfde prijs, terwijl ze wel hetzelfde afnemen. Dat is niet iets dat past bij de filosofie die wij hebben richting de toekomst. We gaan dat rechtzetten met ingang van het nieuwe seizoen. Uiteraard respecteren we daarbij alle lopende contracten, want afspraak is afspraak.’’