Het Groninger Landschap koopt voormalige oeverwal Hunze in Groningen

Het Groninger Landschap is een perceel rijker in het gebied Euvelgunne in Groningen. Het betreft een voormalige oeverwal van de Hunze. Het Groninger Landschap kocht het perceel vrijdag aan.

Het perceel ligt naast de boerderij van wijlen Thies Dijkhuis (1946-2019), ‘de laatste boer van Euvelgunne’. Deze boerderij en het land kwamen eerder al handen van de natuur- en erfgoedorganisatie.

Groningen: Stad aan de Hunze

De rivier de Hunze stroomde vroeger door de stad Groningen om uiteindelijk uit te monden in de Waddenzee. Met het project Groningen: Stad aan de Hunze beoogt Het Groninger Landschap de natuurlijke loop van de rivier in de stad weer zichtbaar te maken en de rivier zo mogelijk weer te laten stromen.

De aankoop van de voormalige oeverwal biedt kans om in te zetten op botanisch beheer en daarmee typerende beek begeleidende plantensoorten terug te krijgen.

Overdracht bij de notaris. Foto: Het Groninger Landschap