Stadspartij vreest diftar in stad Groningen en wil afvalbeleid op maat

De gemeenteraad van de herindelingsgemeente Groningen praat woensdag over een eenduidig gezamenlijk afvalbeleid. De fractie van de Stadspartij maakt zich op voorhand zorgen over de richting die gekozen wordt.

De Stadspartij pleit voor afvalbeleid op maat, meerdere varianten binnen één gemeente Groningen, afhankelijk van het woongebied. ,,Alleen met meerdere varianten van afvalverwerking in de gemeente Groningen zal het afvalbeleid succesvol zijn en houden wij een nette en schone gemeente”, stelt raadslid Mariska Sloot.

Hiervoor moet de mogelijkheid van dispensatie onderzocht worden. De Stadspartij wil dat B en W hiervoor toestemming vragen bij het rijk.

Diftar werkt ‘redelijk tot goed’ in Haren

De Stadspartij vreest vooral de invoering van het diftar-systeem, het vuilnissysteem waarbij mensen minder betalen naarmate ze minder afval inleveren, voor de gehele gemeente.

De voormalige gemeente Haren werkt al met dit systeem. De Stadspartij wijst erop dat het daar ‘redelijk tot goed’ werkt, duidelijke afspraken zijn gemaakt over het eerbiedigen van het diftar-systeem na de herindeling en zij het principe ‘afspraak is afspraak’ hoog in het vaandel heeft.

‘Diftar zo goed als onmogelijk in grote delen stad’

De invoering van het diftar-systeem binnen de ringweg van de stad Groningen ziet ze echter niet zitten. ,,Een hoge bevolkingsdichtheid, weinig sociale controle en het ontbreken van tuinen en schuren en scheidingsfaciliteiten maakt het introduceren van diftar op dit moment zo goed als onmogelijk in grote delen van de stad Groningen”, zegt Sloot.

,,Zelfs als slechts 1 procent van de inwoners zich niet aan de diftar-richtlijnen houden, vrezen wij een grote puinhoop.. Ook de kosten van toezicht en sanctionering zullen fors toenemen, nog los van de ergernis van inwoners en bezoekers over de troep.”

Wel moeten er, stelt de Stadspartij, met name in de stad Groningen meer plekken komen voor het aanbieden van papier, glas en plastic.