'Den Haag' dekt bij lange niet de kosten voor 'wietproef' in Groningen

De gemeente Groningen vreest al in de voorbereiding fors te moeten bijleggen op de landelijke ‘wietproef’. De vergoeding uit Den Haag dekt bij lange na niet de kosten.

Dat schrijft burgemeester Koen Schuiling aan de gemeenteraad. Groningen krijgt als een van de tien proefgemeenten 150.000 euro van het Rijk voor de ambtelijke en juridische voorbereiding. De gemeente verwacht echter dat ze daaraan zeker 275.000 euro kwijt zal zijn.

‘Tegemoetkoming’ van Rijk dekt kosten lang niet

Dat staat haaks op de randvoorwaarde die de Groningse politiek vorig jaar stelde voor deelname aan het zogeheten Experiment Gesloten Coffeshopketen, namelijk dat het de gemeente geen geld zou kosten. In plaats van een kostendekkende vergoeding houdt Den Haag het nu echter op een tegemoetkoming in de kosten.

Hoeveel Rijksgeld de gemeente straks mag verwachten als het experiment volgend jaar daadwerkelijk van start zou gaan, is volgens Schuiling nog helemaal een vraagteken. De proefgemeenten zijn daarover nog in gesprek met het kabinet.

Groningen becijfert dat ze in het eerste jaar 215.000 euro kwijt is aan controle en handhaving van de nieuwe regels. Elke coffeeshop in de stad krijgt straks zes keer per jaar twee toezichthouders op bezoek om te controleren of zij zich houden aan de spelregels over bijvoorbeeld maximale handelsvoorraad, verkoop aan minderjarigen en voorlichting.

Wie opdraait voor juridische procedures blijft vraagstuk

Een nog veel groter vraagstuk is volgens Schuiling wie de kosten gaat dragen voor eventuele juridische procedures van coffeeshophouders tegen de verplichte deelname aan de proef. Daarbij zijn straks alle verkooppunten voor softdrugs in de stad verplicht hun wiet in te kopen bij geselecteerde ‘staatstelers’. Wie niet meedoet, moet sluiten.

,,Eén ding is zeker’’, zegt de burgemeester. ,,De gemeente zal dat risico niet dragen.’’ De burgemeester verwacht ,,nog wel eventjes een gesprek’’ met Den Haag voor alle (financiële) randvoorwaarden helder zijn. In de loop van dit jaar hoopt hij meer duidelijkheid te geven, zodat de gemeenteraad een definitief besluit kan nemen over deelname.

Experiment zoekt oplossing ‘achterdeur’-problematiek

Opmerkelijk daarbij is dat Schuiling in zijn vorige gemeente Den Helder geen heil zag in deelname aan het experiment. De proef moet in vier jaar tijd uitwijzen of de gecontroleerde wietteelt een oplossing kan bieden voor de zogeheten ‘achterdeur’-problematiek. Nu wordt de softdrugsverkoop in coffeeshops nog gedoogd, maar worden de teelt en toelevering ‘aan de achterdeur’ nog altijd streng aangepakt.