Groningen ziet geen heil in vuurwerkshows zonder Haags totaalverbod

Zonder landelijk vuurwerkbod heeft het geen zin om in Groningen dure centrale vuurwerkshows te organiseren in de wijken en dorpen.

Dat stellen burgemeester en wethouders in antwoord op schriftelijke vragen van meerdere fracties in de gemeenteraad over de afgelopen jaarwisseling. Zij willen onder meer weten of de overlast op veel plekken in de stad rond de nieuwjaarsviering is te beteugelen door vuurwerkshows te houden op centrale plaatsen.

‘Zonder vuurwerkverbod blijven de schade en overlast’

Zolang het kabinet echter niet besluit tot een totaalverbod op het afsteken van vuurwerk, blijft het volgens het college echter dweilen met de kraan open. Als knallers en pijlen nog vrij te koop zijn, blijven Groningers overlast en schade houden, zegt burgemeester Koen Schuiling.

,,Als de raad dat wil, zullen we voor zulke shows budget moeten vrijmaken’’, zegt de burgemeester. ,,Maar dat geeft geen antwoord op de behoefte in de samenleving (om de overlast aan banden te leggen, red.).’’

Vuurwerkspecialisten inhuren is duur

Hij is daar geen voorstander van: het inhuren van pyrotechnische bedrijven is duur. Bovendien is haast geboden: wie een show wil houden, zal nu al vuurwerkspecialisten voor oudjaar moeten vastleggen.

Voorlopig wacht het college daarom de politieke discussie in Den Haag af. Schuiling brak in zijn nieuwjaarstoespraak al een lans voor een beperkt verbod, voor knalvuurwerk en vuurpijlen. Hij zag zich daar recent in gesteund door een advies van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid.

,,Maar als het kabinet besluit tot een totaalverbod gaan wij daar niet voorliggen’’, zegt Schuiling. Ook de Veiligheidsregio Groningen is voorstander van zo’n verdergaand verbod.

Op nieuwjaarsdag geen shows, wel vroeg vóór oudjaar

Dat in Groningen bij de afgelopen jaarwisseling toch al een vuurwerkshow werd gehouden, op Nieuwjaarsdag in Ten Boer, had vooral te maken met het slechte weer op oudjaarsnacht. De gemeente is in het algemeen niet voor zo’n nieuwjaarshow omdat er dan nog een dag extra overlast is. Als er al vuurwerkshows in stad of dorpen komen, dan zou dat eerder op de avond moeten.