Friese Staten houden benoeming Willem Smink tot voorzitter Noordelijke Rekenkamer tegen

Leden van de Provinciale Staten van Fryslân hebben woensdagmiddag de benoeming van Willem Smink, oud-wethouder van Groningen, tot nieuwe voorzitter van de Noordelijke Rekenkamer tegengehouden. 24 van 41 aanwezige Statenleden stemden tegen of blanco.

Zeventien Statenleden stemden voor de benoeming, zeventien Statenleden stemden blanco, zes leden waren tegen en één lid noemde een andere naam tijdens de schriftelijke stemming op het Provinsjehûs. Omdat de stemming anoniem was, blijft het gissen naar de beweegredenen van de Statenleden om niet in te stemmen met de benoeming van de ervaren bestuurder. In de wandelgangen van het provinciehuis in Leeuwarden gaat het verhaal dat Smink té dicht tegen de provincie aan schuurt.

Smink (62) was jarenlang wethouder in de gemeente Groningen en bestuursvoorzitter van Hogeschool NHL in Leeuwarden. In 2018 werd hij interim-directeur bij de Fryske Akademy. De Akademy is in zekere mate afhankelijk van de provincie. Afgelopen najaar redde de Provinciale Staten de Fryske Akademy met een kapitaalinjectie om de toekomst van het instituut te waarborgen en een reorganisatieronde te financieren.

In de vacaturetekst van de Noordelijke Rekenkamer stond uitdrukkelijk vermeld dat de nieuwe voorzitter geen ,,rechtstreekse binding met het bestuur van één van de drie provincies of hun (andere) verbonden partijen’’ mag hebben. Op het Provinsjehûs gaat het verhaal dat Smink door zijn functie bij de Akademy té dicht bij het vuur komt. Wat als Fryslân via de rekenkamer de Akademy wil doorlichten, vraagt men zich in de wandelgangen af.

Groningen en Drenthe stemden wel in met voordracht

Omdat een meerderheid van de Friese Staten tegen de benoeming stemde, wordt Smink niet de nieuwe voorzitter van de Noordelijke Rekenkamer. De rekenkamer is een samenwerking van de drie noordelijke provincies. De Provinciale Staten van alle provincies moesten instemmen met de benoeming. In Groningen en Drenthe werd Smink voor het kerstreces wel ingestemd.

Smink wil nog niet reageren op de stemming. Hij wil eerst de reactie van de Adviesraad van de Noordelijke Rekenkamer afwachten. Die Adviesraad, waarin Statenleden zitten van drie provincies, droeg Smink in november voor als nieuwe voorzitter.