Omwonenden en gemeenteraad verdeeld over beschermd wonen in Barkmolenstraat

Mag Verslavingszorg Noord-Nederland 26 ex-verslaafden in de Barkmolenstraat huisvesten? Sommige straatbewoners zijn fel tegen, anderen vóór. Vier fracties van de Groningse gemeenteraad willen in debat over het onderwerp, de coalitiepartijen weigeren.

„Een hoofdpijnverhaal”, noemt bewoner Bé van der Heide van de Barkmolenstraat de discussie over een beschermd wonen-locatie in zijn straat. Die sleept zich inderdaad al even voort.

In juli 2018 vroeg Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) een vergunning bij de gemeente voor beschermd wonen in een pand aan de Barkmolenstraat 242-258, in de Groningse wijk De Meeuwen. VNN wil er 26 mensen huisvesten die kampen met psychische problemen en afkicken van een verslaving, en nog niet zelfstandig kunnen wonen. In maart 2019 gaf de gemeente die vergunning.

Rechter schort de vergunning voorlopig voor een deel op

Buurtbewoners maakten daar bezwaar tegen. Ze vreesden overlast, voelden zich niet gehoord, hadden geen vertrouwen in de zorg en begeleiding die VNN op locatie zou regelen. Nog steeds is de Barkmolenstraat not amused, zegt Van der Heide. „We zijn het vertrouwen in de politiek verloren. Als de gemeente ons echt serieus had genomen, hadden we hier niet gestaan.”

Inmiddels wonen er cliënten van VNN aan de Barkmolenstraat. Geen 26, maar 14; meer mag voorlopig niet, oordeelde de voorzieningenrechter in Zwolle in december. Die concludeerde in een hoger beroep van de buurtbewoners dat de risico’s en de benodigde maatregelen beter in beeld moeten worden gebracht. Als dat in orde is, kan nog eens bekeken worden of er voor de andere 12 cliënten ook plek is.

Rookhok bij de speelplaats, fietsenrek op het trottoir

De buurt heeft ‘niet direct last’ van die 14 mensen, zegt Van der Heide. Hij stelt wel dat VNN een rokershok geplaatst heeft vlakbij een kinderspeelplaats. „In een rookvrije zone. Dat is inmiddels weer weggehaald door de gemeente. En er is een gigantisch fietsenrek midden op de stoep neergezet. Dus ja, overlast is er wel.”

De gemeenteraadsfracties van de VVD, SP, Partij voor de Dieren en het CDA vonden de voorlopige uitspraak van de rechter aanleiding om nog eens over de vergunning en de weg ernaartoe te praten. Maar de coalitiepartijen - PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en D66 - wilden niets over het onderwerp zeggen.

‘We willen de rechter niet met commentaar voor de voeten lopen’

„Deze zaak is onder de rechter”, stelde Pieter Jan Loopstra (PvdA) in de commissievergadering woensdagavond. „Dan kunnen wij er eigenlijk niet over praten.” Ook GroenLinks vindt dat ‘niet passen’, zegt fractielid Jan Visser. „Als raad stellen wij regels vast, de rechter past die toe. Uit het oogpunt van de scheiding van machten willen we de rechter niet met commentaar voor de voeten lopen.”

Bij de oppositiepartijen wekte die reactie wrevel. „Er is afgesproken dat er overleg zou zijn over het proces dat aan de vergunning voorafging, want dat moet in de toekomst anders”, betoogde raadslid Jasper Boter (VVD). „Dat de zaak nu onder de rechter is, ontslaat ons toch niet van de verplichting om die procedure beter te maken?”

‘Laten we blij zijn dat deze groep z’n stinkende best doet’

Ook wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) wil de vergunning voor beschermd wonen nog niet verder bespreken. „De voorlopige uitspraak van de rechter bevat huiswerk voor ons”, zegt hij. „En dat zullen we uiteraard gaan doen. Op basis daarvan kan het definitieve oordeel vallen.”

Een buurvrouw van Van der Heide, mevrouw De Jong, hoopt van harte dat de voltallige groep cliënten wél in de Barkmolenstraat mag komen wonen. „Problemen ontstaan juist bij psychische patiënten in een isolement”, betoogde ze in de commissie. „Die zich eenzaam voelen, bang zijn om hulp te vragen. Laten we blij zijn dat deze groep het graag wil volhouden, en z’n stinkende best doet om een nieuwe stap te maken in het leven.”