Mooie interactie tijdens workshop Begrip voor elkaar

Op enthousiaste en interactieve wijze gaf drs. Monique Kroese, trainer interculturele communicatie verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, op dinsdagavond 21 januari een workshop Begrip voor elkaar bij Stichting BEA in Haren.

Maatschappelijke organisaties en hun vrijwilligers krijgen in toenemende mate te maken met een diversiteit en andersdenkenden binnen de groep waar ze mee werken. Maar liefst 16 mensen uit verschillende organisaties en instellingen volgden de workshop.

De organisatie was in handen van de Haren Tynaarlose Uitdaging en Steunpunt Vrijwilligerswerk Haren. Sportcomplex Beatrixoord stelde belangeloos een ruimte ter beschikking. De workshop werd gegeven onder de noemer van de Kenniskaravaan.

De opzet van de workshop was praktisch. Deelnemers konden oefenen en zelf ervaren. Zo werd in groepjes besproken wie je op welke manier begroet. Geef je een hand, of een zoen en hoeveel zoenen dan? En hoe zit het met je voornaam. Ben je vernoemd? Monique legt uit dat aan de hand van dit soort eenvoudige onderwerpen je ontdekt dat er veel verschillen zijn en dat iedereen een verhaal heeft. In de groep ging ze ook in op gebruiken en aspecten die universeel, cultureel of individueel van aard zijn. Zoals leervermogen (universeel), architectuur (cultureel) en zingeving (individueel). Monique: „Veel is bekend, het gaat hier dan ook om bewustwording.”

Verder kwamen de onderwerpen feiten, aannames en gevoel aan de orde. Deelnemers werd gevraagd een foto te bekijken en te vertellen wat ze zien. Hoe kun je erachter komen of iets klopt? Monique gaf als voorbeeld een buitenlandse student die te laat komt en niet doorgeeft, wat in haar eigen cultuur gebruikelijk is, dat hij zijn afspraak niet na kan komen. Dit kan voor frustratie zorgen. Maar het helpt door erachter te komen hoe iets zit door te vragen. Betreffende student gaf aan zich te schamen voor zijn afwezigheid en een dubbel schaamtegevoel zou krijgen als hij ook nog haar aandacht zou vragen door in te breken in haar tijd.

De Kenniskaravaan

De Kenniskaravaan is een aaneenschakeling van boeiende trainingen, leuke workshops en themabijeenkomsten voor vrijwilligers van maatschappelijke organisaties. Het volledige programma van de Kenniskaravaan is ook terug te vinden op de website van Torion, www.torion.nl.

Volgende workshop

De volgende training, Armoede Dichtbij, waarbij deelnemers leren effectiever om te gaan met mensen met een minimuminkomen, staat gepland op dinsdag 11 februari . Aanmelden kan via info@torion.nl, 050-534 41 73 (ma van 9.00-12.00 / 13.00-16.00 uur, di t/m vr van 9.00-12.00 uur)