Gemeente Groningen ruimt 48 graven op De Eshof in Haren

Om ook in de toekomst voldoende begraafruimte in Haren te houden, worden op begraafplaats De Eshof 48 graven geruimd. De ruiming begint in de tweede helft van februari en duurt naar verwachting ongeveer vier weken.

De te ruimen graven dateren uit de jaren ‘60. De huur en rechten op deze graven zijn verlopen en de nabestaanden hebben aangegeven geen prijs te stellen op verlenging.

De gemeente Groningen benadrukt dat de ruiming van de graven de afgelopen jaren met de ‘grootst mogelijke zorgvuldigheid’ aangekondigd is.

Omgeving graven afgezet met schermen

De betreffende graven liggen verspreid over de begraafplaats. Bij het ruimen van de graven wordt de directe omgeving afgezet met schermen. De gemeente Groningen heeft de werkzaamheden aan een gespecialiseerd bedrijf uitbesteed.

Verzamelgraf

De stoffelijke resten worden in een verzamelgraf op De Eshof gelegd. Op termijn wordt bij dit verzamelgraf een monument geplaatst.

De komende jaren worden op De Eshof ook andere oude graven met verlopen rechten geruimd.