UMCG komt terug op advies: Blijf toch vitamine B12 gebruiken

Het Universitair Medisch Centrum Groningen komt terug op een eerder advies. Mensen met een tekort aan vitamine B12 moeten juist wél voedingssupplementen blijven slikken, zeggen de onderzoekers nu.

Begin deze week meldden onderzoekers van het UMCG dat een overdaad aan B12-supplementen schadelijk kan zijn. Op die conclusie volgde een golf van kritiek.

Het UMCG past haar advies aan. ,,De waarschuwing heeft voor onduidelijkheid gezorgd, en leidde tot vragen en onrust bij patiënten en behandelaars. Dat is nooit onze bedoeling geweest.''

B12 en vroegtijdige sterfte

Het onderzoek van de UMCG liet zien dat mensen met veel vitamine B12 in hun lichaam vaker vroegtijdig sterven. Een overdosering van B12 kan dus leiden tot grotere sterfte, concludeerden de onderzoekers.

Of dat laatste klopt, is nog maar de vraag. Of de aanwezigheid van bovengemiddeld veel B12 ook de óórzaak is van de hogere sterfte is namelijk niet onderzocht.

UMCG: Meer onderzoek is nodig

Het UMCG schrijft: ,,Meer onderzoek is nodig om te weten of, en zo ja hoe, hoge vitamine B12-spiegels een oorzakelijke relatie met voortijdige sterfte hebben."

Mensen die van hun arts extra B12 moeten slikken, moeten dat vooral blijven doen.