RUG mag ondanks de kritiek op het programma 650 extra studentpromovendi opleiden

De minister van Onderwijs heeft een aanvraag van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) voor meer ‘beurspromovendi’ goedgekeurd. Ondanks hevige kritiek op het programma, mag de universiteit de komende drie jaar 650 nieuwe promotiestudenten aantrekken.

De RUG is de enige universiteit in Nederland die echt meedoet aan het experiment promotieonderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In Groningen zijn, sinds 2016, 850 plekken beschikbaar voor studenten die promotie maken. De Erasmus Universiteit in Rotterdam doet met 15 plaatsen mee. Omdat alle plekken gevuld zijn, deed de RUG eind 2019 een aanvraag voor 650 extra plekken.

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven liet woensdag per brief weten dat deze aanvraag is goedgekeurd. Over een periode van drie jaar komen er zodoende 650 plekken voor zogeheten ‘beurspromovendi’ bij. Het verschil tussen deze groep en ‘normale’ promovendi zit in het dienstverband. Beurspromovendi zijn namelijk geen werknemer, maar student. In plaats van een salaris krijgen ze een beurs van 1841 euro netto per maand.

Kritiek

Beurspromovendi van de RUG publiceerden afgelopen december een manifest waarmee ze eisten dat het experiment onmiddellijk werd stopgezet. De beloofde voordelen van het experiment, zoals dat promovendi zelf hun onderzoek mogen vormgeven en dat lesgeven niet verplicht is, zouden er in de praktijk niet zijn.

Rector magnificus Cisca Wijmenga: ,,Hier hebben we ook naar geluisterd. Nu de vervolgaanvraag goedgekeurd is, zetten we in op verbeteringen. Naast betere communicatie kijken we of we iets kunnen doen aan de aangekaarte en mogelijk vermijdbare verschillen in voorwaarden met promovendi die werknemer zijn. Uiteindelijk hopen we dat het opleiden van promotiestudenten niet alleen als experiment wordt gezien, maar gewoon wettelijk mogelijk wordt. Onze ervaringen tot nu toe laten zien dat promotiestudenten een aanwinst zijn voor het promotiestelsel.”

Hoe zit het met dit experiment promotieonderwijs?

Om te onderzoeken of het in Nederland – net als in heel veel andere landen– mogelijk is om promovendi op te leiden als promotiestudent, is door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 23 december 2015 de Algemene Maatregel van Bestuur ‘Besluit experiment promotieonderwijs’ uitgevaardigd. Alle universiteiten in Nederland konden een aanvraag doen om studenten aan te trekken die door de universiteit opgeleid worden en daar uiteindelijk promotie maken.

De RUG tekende in omdat dit 'extra mogelijkheden schept om meer promovendi op te leiden en hen beter voor te bereiden op hun loopbaan na promotie'. In september 2016 ging de RUG van start met een nieuw promotieopleidingsprogramma dat plaats bood aan 850 promotiestudenten: het Programma promotieonderwijs. Daar komen nu dus 650 plekken bij. De studenten stromen gedurende drie jaar in.