Groningen investeert 60 miljoen euro in 18 scholen in de stad

De gemeente Groningen pakt tot en met 2023 achttien schoolgebouwen in de stad aan, met een investering van 60 miljoen euro. De scholen krijgen vervangende nieuwbouw, een uitbreiding, of worden verbouwd.

De gemeente presenteerde vrijdag haar ‘integraal huisvestingsplan: investeren in onderwijs’. Hierin staan de investeringsplannen die de gemeente tot 2039 heeft voor gebouwen voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs. In de eerste periode, tot en met 2023, worden 18 scholen in de stad Groningen aangepakt.

Effecten armoede en kansenongelijkheid verminderen

Schoolbesturen en gemeente hebben voor het investeringsplan samen gekeken naar de behoefte aan ruimte, de technische kwaliteit en de huidige gebruikerservaring van de gebouwen. Met de verbeterde schoolgebouwen hoopt de gemeente ook de effecten van armoede en kansenongelijkheid op kinderen te verminderen. In een aantal wijken moet het onderwijs flink vernieuwd worden, zegt wethouder onderwijs Carine Bloemhoff. ,,Via onderwijshuisvesting willen we stimuleren dat kinderen uit verschillende sociaaleconomische groepen zoveel mogelijk samen naar school gaan.”