Geldboetes voor internationaal krakersgezelschap in Groningen

De politierechter heeft tien mensen uit Groningen veroordeeld tot een boetes van 300 euro wegens kraken. De opgelegde boetes komen overeen met de eisen van het Openbaar Ministerie.

De verdachten vormden een bont gezelschap van studenten en ex-studenten. Behalve uit Nederland kwamen zij uit Duitsland, Hongarije en Finland. Op verzoek mogen de boetes in termijnen worden betaald. Een schadevordering (4800 euro) van de eigenaar van het pand werd door de rechter afgewezen omdat de claim onvoldoende was onderbouwd.

Ontruiming

De verdachten werden in oktober vorig jaar aangehouden bij de ontruiming van een pand aan de Akerkstraat in de binnenstad van Groningen. Het leegstaande en verwaarloosde pand was een paar dagen eerder gekraakt. De ontruiming was op last van de burgemeester Koen Schuiling die toen net drie dagen in functie was.

De politierechter kwam met een uitvoerige motivering over het waarom van de opgelegde straffen. Hij haalde de wet aan die volgens hem duidelijk is: kraken is sinds 2010 verboden. Kraken wordt gezien als een oneigenlijk middel om leegstand tegen te gaan. Het wordt gezien als eigenrichting. Sinds 2010 geldt kraken als een misdrijf.

Een van de reden om tot ontruiming over te gaan waren dreigingen vanuit de harde kern van supporters van FC Groningen, zo zei de officier van justitie. ,,Op Facebook hadden ze een event aangemaakt met de bedoeling om de krakers uit het pand te halen. De verstoring van de openbare orde dreigde.’’

Sympathie

Een aantal verdachten verklaarde dat ze naar het pand waren gegaan uit sympathie voor de actie die ook was bedoeld om de woningnood onder studenten in Groningen aan de kaak te stellen. Een van de krakers noemde het harteloos dat ‘Groningen’ studenten werft in het buitenland, maar als die studenten eenmaal hier zijn, er geen woonruimte is. ,,Ze moeten slapen in tenten.’’

De officier van justitie: ,,Dat iemand een pand laat verkrotten in een stad met woningnood, is niet goed. Maar dat maakt de wet niet anders. Je mag niet kraken. Punt.’’

Advocaat Wilke Koopmans voerde aan dat de ontruiming onrechtmatig is geweest. De krakers hadden in de gelegenheid moeten worden gesteld het besluit tot ontruiming voor te leggen aan de kort gedingrechter. Nu dit niet is gebeurd, is er sprake van schending van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. In dit verdrag wordt onder meer het huisrecht beschermd.

De officier van justitie vond dat een kulargument: het huisrecht is niet geschonden. ,,Geen van de verdachten heeft verklaard in het pand te wonen. Ze woonden allemaal elders in de stad.’’ De politierechter deelt de visie van de officier van justitie.