Partij voor de Dieren maakt zich zorgen om biomassacentrale naast longpatiënten in Haren

De Partij voor de Dieren in Groningen is verbaasd dat de gemeente Groningen een omgevingsvergunning heeft verleend voor een biomassacentrale in Haren, naast Beatrixoord.

De partij wil dat de uitstoot van de centrale gemeten wordt, ook omdat er in Beatrixoord longpatiënten revalideren, en stelt schriftelijke vragen aan het college van b en w. Fractievoorzitter Kirsten de Wrede: ,,Er is net een biomassacentrale in Winschoten gesloten uit angst voor de gezondheid van omwonenden. De uitstoot van fijnstof bleek erg groot. En nu laat dit college een biomassacentrale neerzetten naast een centrum voor revaliderende longpatiënten?”

Onmiddellijke duidelijkheid

De Partij voor de Dieren is geen groot voorstander van biomassacentrales, omdat er veel bomen in zouden worden opgestookt en de uitstoot nog groter is dan die van kolencentrales. Er zijn meerdere biomassacentrales in de Stad, zoals bij Kardinge en de Biotoop in Haren. De Wrede: ,,Wij proberen er al een tijdje achter te komen wat de uitstoot is van die centrales, maar het komt erop neer dat de regelgeving complex is, dat de gemeente vaak niet bevoegd gezag is of het niet weet. We zijn ermee bezig, maar de situatie in Haren vraagt om onmiddellijke duidelijkheid”.