Buurtgerichte brandweer in lente op agenda Veiligheidsregio Groningen

Binnen het bestuur van de Veiligheidsregio Groningen (VRG) wordt in het komend voorjaar gesproken over het al dan niet voortzetten van de buurtgerichte brandweer.

Dat stelt de VRG bij monde van woordvoerder Mark Dijkhuis.

Dit als reactie op de zorgen van burgemeester Jaap Velema van Westerwolde. In die gemeente en Groningen liep de afgelopen jaren een proef met een buurtbrandweervrouw en -man. Zij lichtten onder meer inwoners voor over het brandveiliger maken van hun huis.

Velema zei deze week dat de proef is gestopt en dat hij dit betreurt. Met name omdat de buurtbrandweer volgens hem een goede bijdrage aan de veiligheid levert.

Beperkt negatief financieel resultaat

De VRG bevestigt het stoppen van de proef, vooral omdat 2019 is afgesloten met een beperkt negatief financieel resultaat. ,,Dat dwingt tot het maken van keuzes.’’

Wel zijn de positieve effecten van de proef gezien. Daarom prijkt ze op een lijst met andere niet in de begroting opgenomen thema’s. In de lente praat het algemeen VRG-bestuur, gevormd door de Groninger burgemeesters, over die thema’s.

De woordvoerder zegt dat bij de begrotingsbehandeling bekend was dat geen geld opgenomen werd voor de proef. Hij stelt wel dat eind 2019 het stoppen nog eens expliciet aan Westerwolde gemeld had moeten worden.

Benadrukt wordt ook dat Westerwolde niet onveiliger wordt door het stopzetten, dat buurtbrandweer ‘slechts een middel is de brandveiligheid te bevorderen. Dat gebeurt ook via toezichthouders, campagnes, voorlichting.’’