Bewoners Nieuwlandsweg in Haren binden strijd aan met eikenprocessierups: mezenkastjes in eikenbomen

Bewoners van de Nieuwlandsweg in Haren hebben het voorbije weekend mezennestjes in de eikenbomen in hun straat gehangen.

Ze willen hiermee de komst van de eikenprocessierups voorkomen. De koolmees behoort immers tot de natuurlijke vijanden van de rups.

,,Koolmezen eten heel graag deze vervelende rupsen voor ons op”, stelt een woordvoerder.

De actie is een initiatief van enkele buurtgenoten. Zij koesteren de eiken die de Nieuwlandsweg flankeren.

Vlinderval

Binnenkort wordt ook nog een vlinderval, waarmee op systematische wijze nachtvlinders geteld worden, in de straat geplaatst.

Bovendien wordt de Nieuwlandsweg toegevoegd aan de bestaande meetpunten waarmee de verspreiding door de gemeente wordt gemonitord.