Dijkgraaf Bert Middel reageert in openbare bijeenkomst op petitie Beweging Recreatie Paterswoldsemeer

Waterschap Noorderzijlvast heeft het karakter van een openbare bijeenkomst op 24 februari in De Rietschans in Haren aangepast. Waar deze zogeheten gebiedsbijeenkomst zou gaan over het ‘hoe en waar’ van de inrichtingsmaatregelen voor de korte termijn, wordt nu vooral aandacht geschonken aan een petitie van de Beweging Recreatie Paterswoldsemeer.

In de Beweging Recreatie Paterswoldsemeer hebben zicht bezorgde omwonenden, recreatieverenigingen, watersportverenigingen, horeca- en recreatieondernemingen verenigd. Ze zijn bang dat er niet genoeg zwem- en vaarwater overblijft als waterschap Noorderzijlvest waterplanten inzet om de waterkwaliteit te verbeteren

.Zij vinden bovendien dat het waterschap veel te weinig rekening houdt met de belangen van recreanten en de economische functie van het Paterswoldsemeer.

‘Wij nemen deze signalen serieus’

,,Wij nemen deze signalen serieus”, laat het dagelijks bestuur van het waterschap weten. ,,Waterschap Noorderzijlvest is een overheid die midden in de samenleving staat. Dit betekent dat wij de inwoners van ons gebied willen blijven betrekken bij de uitvoering van onze taken. „

Daarom reageert dijkgraaf Bert Middel in de gebiedsbijeenkomst van maandag 24 februari op de petitie en gaat hij met aanwezigen in gesprek.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur.