RUG komt met groeiplan voor Campus Fryslân: 'Misschien besluiten we wel om dingen over te hevelen'

Een nieuwe bacheloropleiding, kortlopende studieprogramma’s en mogelijk verplaatsing van opleidingen van Groningen naar Leeuwarden.

Met die plannen wil de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) meer studenten trekken naar Campus Fryslân, de in Leeuwarden gevestigde elfde faculteit van de RUG. ,,Misschien besluiten we wel om dingen over te hevelen. Daar denken we over na’’, zegt Jouke de Vries. De huidige voorzitter van het college van bestuur van de RUG was hiervoor als decaan wegbereider van de Friese campus. 

Maandag bespreekt de RUG de plannen met de provincie. Die heeft de universiteit in december dringend verzocht te komen met een ‘plan van aanpak’ voor de Friese faculteit. De campus trekt veel minder studenten dan oorspronkelijk was geraamd: nu 197 bij de brede bacheloropleiding en de masteropleidingen samen, waar dat er 525 zouden moeten zijn. Op termijn moet dit aantal doorgroeien naar 1000 studenten in Leeuwarden.

Aanloopperiode

De provincie Fryslân heeft voor de aanloopperiode tot en met 2023 een subsidie van 17,83 miljoen euro beschikbaar gesteld. Daarna moet Campus Fryslân op eigen benen staan. Volgens de provincie zijn de ramingen van de studentenaantallen te rooskleurig geweest.

De Vries is ervan overtuigd dat de campus een succes wordt. Dat het aantal studenten nu lager is dan begroot, verontrust hem niet, zegt hij. De Vries bouwde eerder een succesvolle campus in Den Haag, een nevenvestiging van de universiteit van Leiden. Zo’n proces kost tijd, zegt hij. Hij stoort zich aan de geluiden over de studentenaantallen. Kwaliteit zal doorslaggevend zijn voor het succes van de Friese campus, zegt hij.

'In zo'n korte tijd? Nog nooit vertoond!'

De RUG-baas wijst op de bachelor Global Responsibility and Leadership, die exclusief in Leeuwarden wordt gegeven. De Keuzegids Universiteiten 2020 merkte de studie aan als topopleiding. ,,In zo’n korte tijd? Nog nooit vertoond!’’

De bacheloropleiding moet volgens het oorspronkelijke plan op termijn zeshonderd studenten tellen. Nu het erop lijkt dat zo’n aantal op korte termijn niet realistisch is, gaat de campus een tweede bachelor ontwikkelen: Data and Society. 

De Vries over de kritische geluiden: ,,Toen de universiteit een satellietcampus in China wilde, kregen we kritiek. Ik heb Yantai gesloten en werk nu aan een prachtig project in het Noorden. Na 2023 dragen wij het risico voor Campus Fryslân. We zijn er voor de lange termijn. Iets meer trots in Friesland zou goed zijn.’’