Klimaatbestendig Groningen in de steigers

Aangeboden door: pricewise.nl

Dat het klimaat verandert, is een bekend gegeven. De Gemeente Groningen wil hierop goed voorbereid zijn en heeft daarom een uitvoeringsagenda gemaakt. Met behulp van deze planning hoopt de gemeente klimaatbestendig te zijn in 2050 door maatregelen te concretiseren en in de tijd weg te zetten.

Het klimaat verandert

Hoewel Nederland in het verleden ook van tijd tot tijd extreme weersomstandigheden kende, zoals droge zomers, koude winters en hevige stormen, worden nu jaarlijks records gebroken en aangescherpt. Zo zijn de zomers tegenwoordig steeds warmer en droger, terwijl andere maanden vooral regen en storm brengen. De Nederlandse winters zijn de laatste jaren in hoofdzaak zacht. Zo heeft storm Ciara bijvoorbeeld heel wat schade aangericht. Deze feiten geven gemeente Groningen genoeg reden om een uitvoeringsagenda op te maken. Hiervoor is allereerst gekeken naar de invloed die klimaatverandering op de gemeente zal hebben en welke situaties onmiddellijk aandacht eisen. In de agenda Klimaatbestendig Groningen 2020 – 2024 wordt vermeld wat de meest urgente zaken zijn en hoe deze moeten worden aangepakt. Op deze manier hoopt de gemeente de leefkwaliteit van zijn burgers te kunnen blijven waarborgen. 

Extremen bestrijden 

Gemeente Groningen vindt het met name belangrijk dat hittestress en wateroverlast wordt voorkomen. Ook is de ruimtelijke leefomgeving aan verbetering toe en kwetsbare groepen, zoals ouderen en kinderen, moeten extra bescherming krijgen.

De gemeente heeft daarnaast aandacht voor het voorkomen van schade ten gevolge van heftige regenval of droogte. In de agenda zijn onder andere plannen vastgelegd om aanpassingen te verrichten aan het water- en rioleringssysteem. Ook zullen groene maatregelen worden getroffen om wateroverlast te voorkomen. Met het oog op dit belang zal tevens de groenparticipatie uitgebreid worden voor bewoners. 

Participatie

De gemeente kan natuurlijk niet alle aanpassingen alleen verrichten. Daarom wordt er in de agenda sterk gehamerd op communicatie en participatie. De gemeente zelf zal acties ondernemen, maar hoopt ook dat ondernemers en inwoners zich geroepen voelen hun steentje bij te dragen. Dit kunnen zij onder andere doen door gebruik te maken van groendaksubsidies en door regenwater op te vangen in een ton, zodat het niet in het riool verdwijnt. Natuurlijk is voorkomen altijd beter dan genezen. Naast de plannen die voor klimaatbestendigheid moeten zorgen, wordt het daarom ook op prijs gesteld wanneer inwoners duurzamer gaan leven. Dit kunnen ze onder andere doen door hun huis te isoleren, van het gas af te gaan en zonnepanelen te plaatsen. Wie liever niet zelf zijn eigen energie opwekt, kan natuurlijk ook terecht bij een groene energieleverancier. Wanneer voor groene en goedkope energie gekozen wordt, levert dat voordelen op voor zowel het milieu als de portemonnee.