Weer gedoe over bomenkap voor fietspad

De stichting Bomenridders Groningen en de Werkgroep Bomen Groningen hebben de provincie gevraagd om de aanleg voor een fietspad in Groningen stil te leggen. Buurtbewoners hebben gezien dat er maandag bomen met vogelnestjes zijn gekapt.

Volgens de organisaties is er daarmee sprake van een onrechtmatige daad in opdracht van de gemeente, die het fietspad als onderdeel van de provinciale fietsroute naar Winsum aanlegt. Beide organisaties zijn naar de provincie gestapt omdat die de Wet Natuurbescherming moet handhaven. Het gaat om de verlenging van het Sterrepad achter tehuis Blauwbörgje, langs de spoorlijn naar Delfzijl / Eemshaven.

Fietspad

Over de aanleg van het fietspad is al veel te doen geweest. De werkzaamheden zijn in februari stilgelegd nadat de kapvergunning werd aangevochten. In afwachting van de rechtszaak vroeg de stichting een voorlopige voorziening aan en werd de bomenkap tijdelijk gestaakt.

De schorsing werd opgeheven nadat de rechtbank een voorlopige voorziening weigerde. Wegenbouwer Oosterhof Holman pakte de werkzaamheden weer op en kapte op 12 maart 20 van de 32 bomen. Een woordvoerder van de gemeente zei een dag later dat het werk alsnog uit coulance was gestaakt in afwachting van een nieuwe rechtszaak later die dag. De rechtbank zou dat hebben gevraagd omdat er anders niets meer te beslissen viel. Die zitting is vervolgens echter verplaatst.

Groene bedoelingen

Volgens de organisaties is volstrekt onduidelijk op welke manier het aanbrengen van diepe fundering en het uitbaggeren van de spoorsloot de natuurwaarde van het gebied verder aantast. Gemeente en provincie weigeren de bomenclubs inzage te geven in de manier waarop de natuur wordt beschermd, hoewel dat volgens de organisaties wel was toegezegd bij een hoorzitting bij de provincie begin maart.

Ze schrijven wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) dat ze het zeer hoog opnemen dat zij bomenkap op plekken met een hoge natuurwaarde door laat gaan, en daarmee niet ‘als rentmeester voor de natuur opkomt’. ,,Ons rechtsgevoel en vertrouwen in de groene bedoelingen van het college met ChristenUnie en GroenLinks nemen zienderogen af.’’ De wethouder ging in februari ook al door het stof wegens niet-ingrijpen bij een illegale kaalslag van de spoorberm, even verderop.