SP Groningen wil inkomensgarantie voor uitzendkrachten en mensen met nulurencontract

SP Groningen vindt dat de overheid uitzendkrachten en mensen met een nulurencontract in coronatijden een inkomensgarantie moet geven.

Voor eenmansbedrijven heeft de regering het Besluit bijstandsverlening voor zelfstandigen (Bbz) tijdelijk versoepeld. Deze regeling, die wordt uitgevoerd door gemeenten, voorziet in een uitkering die het inkomen voor de duur van drie maanden aanvult tot bijstandsniveau.

SP Groningen wijst erop dat nog geen regelingen zijn getroffen voor de vele uitzendkrachten en mensen met een nulurencontract. Ze zegt veel berichten te krijgen van mensen die van de ene op de andere dag zonder werk en inkomen thuis zijn komen te zitten.

Kabinet en gemeente moeten ingrijpen

Het kabinet en de gemeente Groningen moeten daarom ingrijpen, meent de SP. ,,De regeling voor ZZP’ers wordt door de gemeente uitgevoerd, voorgeschoten en uiteindelijk door het rijk terugbetaald. Dat is goed. Dit zou de gemeente ook voor alle uitzendkrachten en nulurencontracters moeten doen”, zegt fractievoorzitter Jimmy Dijk.

Lokale belastingen opschorten

De gemeente Groningen schort ook de lokale belastingen van ondernemers op. ,,Goed dat de gemeente ondernemers tegemoet komt die last hebben van de maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus, maar het is te eenzijdig”, meent Dijk.

,,Dit moet ook gebeuren voor werkers die hun werk en inkomen verliezen. Het eerste wel doen en het tweede nalaten is de verkeerde politieke keuze.”

Horeca, productie en retail

Vooral mensen die in de horeca, productie en retail werken, melden hun problemen bij de SP. Dijk: ,,De mensen hebben grote zorgen. Perspectief op werk of verbetering van het inkomen verwachten ze niet, maar ze moeten wel hun huur en andere vaste lasten betalen. Juist nu moeten zij kunnen rekenen op een overheid die hen steunt.”