Tweede AED in Noordlaren in gebruik genomen

Voor de bewoners van de Vogelzangsteeg in Noordlaren werd vrijdag 13 maart mogelijk een geluksdag. Bij Slagerij De Buurderij werd de tweede AED van het dorp officieel in gebruik genomen, elf straatgenoten volgden de bijbehorende cursus.

Enige tijd geleden deed zich in de Vogelzangsteeg een incident voor waarbij de aanwezigen graag hadden kunnen beschikken over een AED, een ‘automatische externe defibrillator’, oftewel een hartstarter. De dichtstbijzijnde AED hing echter op ruim een kilometer afstand bij Dorpshuis De Hoeksteen in het centrum van het dorp, veel te ver om op tijd te kunnen inzetten.

Het incident was voor een aantal bewoners aanleiding om na te gaan of in de buurt een dergelijk apparaat geplaatst kon worden. Het resulteerde erin dat toestemming gegeven werd om bij de ingang van Slagerij De Buurderij een AED op te hangen. Vanuit het Leefbaarheidsfonds droeg de Vereniging Dorpsbelangen Noordlaren bij in de aanschafkosten. De kosten voor de installatie van de AED deelden de bewoners van de Vogelzangsteeg en omgeving.

Gediplomeerde gebruikers

In samenwerking met de Stichting Groningen Hartveilig werd begin dit jaar de cursus reanimatie en AED-gebruik georganiseerd in De Hoeksteen. Op kosten van het Leefbaarheidsfonds namen elf bewoners uit de Vogelzangsteeg en tien uit de rest van het dorp eraan deel. Allen ontvingen het diploma en mogen reanimeren en de AED gebruiken als dat nodig is. Veel van hen hebben zich inmiddels laten registreren als burgerhulpverlener en kunnen in geval van nood via 112 worden opgeroepen. Met de tweede AED en een groot aantal extra hulpverleners is Noordlaren een stuk veiliger geworden voor wie er onverhoopt hartproblemen krijgt.