Aanpak Spakenpad Beijum: betere bereikbaarheid en tegengaan wateroverlast

GRONINGEN Eind 2019 voerde de gemeente werkzaamheden uit aan het Spakenpad in Beijum. De klinkers uit het pad worden vervangen door een halfverharding.

Dat is nodig om de bereikbaarheid van het pad te verbeteren en wateroverlast tegen te gaan. Bewoners zijn enthousiast over de eerste resultaten. Vanwege de natte omgeving en de hoge waterstand kwamen de werkzaamheden stil te liggen.

Nu de weersomstandigheden beter zijn, kan de aannemer de werkzaamheden weer oppakken. De werkzaamheden gaan daarom vanaf maandag 6 april verder. De aannemer houdt hierbij rekening met de richtlijnen van het kabinet om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Tijdens de werkzaamheden is het pad afgesloten op de plek waar de aannemer op dat moment aan het werk is. Parkeerplekken in de straat kunnen gebruikt worden voor opslag van materiaal.