Roel Scheepens, rector Maartenscollege en International School Groningen: 'Grijp je kans en lever een topprestatie op je laatste schoolexamens!'

Onderwijsminister Arie Slob maakte dinsdag 24 bekend dat de centrale eindexamens voor het voortgezet onderwijs dit jaar worden geschrapt vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus. Roel Scheepens, rector Maartenscollege en International School Groningen vertelt wat dit betekent voor de examenkandidaten.

Scheepens: „Het bestuur van de Stichting Carmelcollege, waaronder wij vallen, is het volledig eens met deze maatregel. Het was een noodzakelijk besluit dat rust heeft gebracht. Dit geeft tijd om op een goede en veilige manier de schoolexamens af te sluiten, zonder tijdsdruk van het naderende centraal examen.” Andere opties zijn er niet volgens Scheepens. „Ik zie eerlijk gezegd geen andere opties. Uitstellen van het centraal examen met een aantal weken zou weinig oplossen; op de Hanze Hogeschool is al besloten om tot 1 juni 2020 geen fysieke tentamens meer af te nemen!”

De centrale examens vinden normaal plaats in mei, in grote zalen en met veel leerlingen bij elkaar. Hierdoor is het moeilijk om de RIVM-richtlijnen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus te volgen.

De scholen krijgen ook meer tijd waarbinnen de schoolexamens moeten worden afgerond. „Anders hadden we de resultaten voor 1 mei moeten inleveren en nu krijgen we tot begin juni de tijd om het schoolexamen af te ronden..” Scheepens legt uit hoe de school straks zelf het resultaat van de schoolexamens bepaalt. „De schoolexamens worden onder strenge kwaliteitseisen afgenomen als onderdeel van het zogenaamde Programma van Toetsing en Afsluiting. Dit is een officieel document waar niet van afgeweken mag worden. De inspectie let erop dat scholen hun schoolexamen niet makkelijker, maar ook niet moeilijker, maken dan het centraal examen. In andere jaren wordt het eindcijfer bepaald door het gemiddelde van het schoolexamen en het centraal examen. Nu wordt het eindcijfer dus bepaald door alleen het schoolexamen.”

Voor- en nadelen

Over de nadelen en voordelen van de maatregel voor de eindexamenkandidaten zegt Scheepens: „Er zijn altijd leerlingen die hun schoolexamen beter maken dan hun centraal examen, en andersom. Als alleen één van beiden meetelt zullen er leerlingen te vinden zijn die graag hun cijfer nog hadden willen ophogen met het centraal examen. Natuurlijk zijn er ook leerlingen opgelucht dat ze geen centraal examen meer hoeven te maken. Als je al op slagen stond na je schoolexamen dan ben je blij dat je niet meer kunt zakken!”

„Voor die leerlingen die zouden zakken op grond van hun schoolexamen komt er wel een nieuwe vorm van een herkansingsregeling die te vergelijken zal zijn met de oude herexamens. Over de precieze vorm wordt nu nog overlegd tussen de VO-Raad en de regering”, zegt Scheepens.

Geen finale

Missen de examenkandidaten op deze manier niet een uniek toetsmoment? „Het is inderdaad zo dat voor je schoolexamen niet in één keer slaagt maar in een boel onderdelen na elkaar, dus het hangt daar minder van die éne zitting af. Maar ik denk dat dat wel meevalt met die spanning. Het schoolexamen wordt onder dezelfde condities afgenomen als het centraal examen en daar zit zeker ook spanning op. Vergelijk het met een competitiewedstrijden: die kunnen ook heel spannend zijn, ook al zijn het geen finales.”

Extra surveillanten

Slob vraagt scholen schoolexamens zoveel mogelijk op afstand af te nemen. Het lijkt me een hele organisatie. „Wij gaan de schoolexamens afronden met maximaal 20 leerlingen per gymzaal en maximaal 9 leerlingen per klaslokaal. Daarmee is er meer dan de vereiste 1,5 m afstand tussen iedere tafel. We gaan de lokalen ook telkens een kwartier na elkaar starten zodat niet iedereen tegelijkertijd binnenkomt of tegelijkertijd weer naar buiten wil. Op die manier voorkomen we dat er grotere groepen leerlingen samen door de gangen lopen. We hebben voor deze manier van examen doen wel veel meer surveillanten nodig dan anders en dat wordt nog wel een uitdaging. Maar we zorgen er gewoon voor dat dat lukt.”

Anders dan anders

Hoe reageren de eindexamenleerlingen, ouders en docenten op deze maatregel? „Er is wel iets bijzonders aan het hele ritueel van het telefoontje van de mentor dat je geslaagd bent; de uitbarsting van blijdschap daarna… dat zal dit jaar allemaal wat anders gaan. En in deze coronatijden zal er van eindexamenfeesten waarschijnlijk niet veel terechtkomen. Dat is voor veel leerlingen zeker een teleurstelling en dat begrijp ik ook heel goed. Ik heb de indruk dat de meeste ouders wel blij zijn dat hun kind van een boel spanning verlost is. De docenten zijn opgelucht dat er tijd en ruimte ontstaat om het schoolexamen goed en veilig af te ronden.

Afstand houden en handen wassen

Scheepens over wat de coronacrisis voor hem persoonlijk? betekent: „Het aantal mensen dat aan deze griep overlijdt ligt nu tot wel twintig keer hoger dan bij de gewone influenza en dat is wel iets waar ik me zorgen over maak. Het zorgt er ook voor dat we ineens afscheid moeten nemen van mensen die totaal onverwacht komen te overlijden en dat is vreselijk. In mijn eigen omgeving is het nog niet dichtbij gekomen maar ik ken ondertussen wel mensen bij wie dat wel zo is. Ik merk bij mezelf dat dingen als handen schudden, die drie weken geleden nog normaal waren, nu helemaal niet meer normaal voelen. Ik voel ook helemaal niet meer de behoefte om dat te doen. Afstand houden en handen wassen voelt nu inderdaad veiliger.”

Rector Scheepens heeft nog een boodschap voor de examenkandidaten: „We gaan er samen voor zorgen dat jullie je schooltijd op een mooie manier zullen kunnen afronden. Grijp je kans en lever een topprestatie op je laatste schoolexamens!”