Groninger Architectuurmaand 2020 gaat (wel) door

GRONINGEN De Groninger Architectuurmaand (opvolger van de Dag van de Architectuur) gaat dit jaar door.

De gevolgen van de maatregelen omtrent corona zorgen ervoor dat het evenement niet in mei en juni plaatsvindt, maar in september. Vrijwel alle onderdelen kunnen doorgang vinden.

Genomineerden

De Groninger Architectuurmaand gaat op 1 september van start met de bekendmaking van de genomineerden voor de Groninger Architectuurprijs: de prijs voor het beste nieuwe gebouw van het afgelopen jaar. Ook alle andere programmaonderdelen zullen, al dan niet in aangepaste vorm, doorgaan.

De naam 'Groninger Architectuurmaand' is nieuw. Omdat de Dag van de Architectuur in Groningen steevast veel langer dan een dag duurt, krijgt hij vanaf 2020 een nieuwe naam. Ook wordt de Grote Groninger Gebouwenenquête omgedoopt tot Groninger Architectuurprijs.

Publieks- en vakjuryprijs

Net als in voorgaande jaren wordt zowel een publieksprijs als een vakjuryprijs uitgereikt. De publieksprijs krijgt een nieuwe opzet, waarbij nog steeds online gestemd kan worden. Het verschil zit 'm in het aantal kanshebbende projecten: dat gaat vanaf dit jaar flink omhoog.

Bij een nieuwe opzet hoort een nieuwe website. Die is bijna klaar. Belangstellenden kunnen vanaf 1 juni op groningerarchitectuurmaand.nl terecht voor het laatste nieuws en alle informatie over het programma.

Aansluitend op de aangepaste data is ook de deadline voor het indienen van projecten voor de Groninger Architectuurprijs wat naar achteren geschoven. De uiterlijke datum voor aanlevering voor de longlist is nu 1 augustus 2020. Projecten opgeleverd tussen 1 mei 2019 en 1 mei 2020, binnen de grenzen van de gemeente Groningen, kunnen ingediend worden via een bericht naar info@dagvandearchitectuurgroningen.nl.