Gemeenteraad Groningen houdt spoeddebat over terrassenbeleid en andere 1,5-metermaatregelen

De gemeenteraad van Groningen houdt woensdag 3 juni om 16.00 uur een spoeddebat over het corona-terrassenbeleid en andere gemeentelijke coronamaatregelen.

Het spoeddebat is aangevraagd door de Stadspartij en de fracties van D66 en VVD. Volgens de partijen is het debat nodig omdat sommige ondernemers in Groningen teleurgesteld zijn over het horeca-protocol.

Afgelopen vrijdag, drie dagen voor de heropening van de terrassen, werd de Groningse horeca op de hoogste gesteld van het beleid dat de gemeente had uitgestippeld. Eén regel was daarbij een doorn in het oog: cafés en restaurants zouden hun terras tot maximaal 3,5 meter van de trottoirrand mogen opbouwen.

‘Rauw op het dak’

,,Een aantal ondernemers geeft aan dat zij nauwelijks een terras over zullen houden door de door de gemeente ingestelde 3,5 meter eis. Deze 'lokale aanvullende maatregelen' viel de horeca rauw op het dak'', schrijven de partijen in een brief aan het college. ,,Deze stringente norm voor voetpaden zorgt voor problemen voor de horeca en dan vooral op plekken als het Zuiderdiep.''

De fracties willen onder meer weten waarom voor 3,5 meter is gekozen en of ook is overwogen om looproutes met eenrichtingsverkeer en oversteekplaatsen op plekken zoals het Zuiderdiep in te stellen, zodat er minder dan 3,5 meter vrije ruimte aangehouden kan worden. De partijen stellen dat de 3,5 meter ten koste kan gaan van de lokale economie en werkgelegenheid.

Voetgangers en fietsers

Ook GroenLinks, ChristenUnie en Partij voor de Dieren hebben om een spoeddebat gevraagd om de gemeentelijke anderhalvemetermaatregelen te bespreken. De fracties willen de gevolgen van de maatregelen voor bijvoorbeeld voetgangers en fietsers bespreken. Daarnaast willen de partijen debatteren over de uitvoering van de maatregelen en of ze succesvol zijn.

Voor woensdag 3 juni 16.00 uur was een commissievergadering gepland over de hondenbelasting. Die is verschoven naar 19.00 uur die avond.