Gemeente Groningen in vijf jaar over op elektrisch wagenpark

De gemeente Groningen vervangt de komende vijf jaar de 128 dienstvoertuigen voor een elektrische variant. Om deze van stroom te voorzien komen er 74 ‘slimme’ laadpalen bij de gemeentelijke panden.

De auto’s worden vervangen om de CO2 uitstoot van de gemeente terug te dringen. ‘Onze ambitie is een schone, prettige en gezonde stad. Daar hoort een emissievrije binnenstad in 2025 bij,’ aldus wethouder Glimina Chakor. De gemeente meldt dat door over te stappen op elektrisch rijden er 3.725 ton minder CO 2 per jaar wordt uitgestoten.

Naast de 74 nieuwe oplaadpalen voor de auto’s van de gemeente Groningen komen er ook 350 openbare oplaadpalen bij.