Verdachte Groninger onderhandelde met zichzelf over verkoop eigen bv. Dat is schimmig en gek, 'maar niet strafbaar'

Een 54-jarige man en zijn 46-jarige partner uit Groningen zijn vrijgesproken van faillissementsfraude. De politierechter noemde de handelwijze van de man schimmig en gek. ,,Maar niet alles wat gek is, is ook strafbaar’’, oordeelde de rechter.

De man was bestuurder van een aantal bv’s waarin een taxibedrijf uit Groningen was ondergebracht. Zijn partner was alleen op papier aan de bv’s verbonden. De man: ,,Zij deed minder dan 1 procent.’’

Begin van einde

De taxi-onderneming liep goed tot het Sociaal Fonds Mobiliteit het bedrijf een boete oplegde van 135.000 euro. Het bedrijf zou niet hebben voldaan aan bepaalde eisen. De boete leidde het begin van het einde in.

Vlak voordat het faillissement werd uitgesproken, verkocht de verdachte het wagenpark aan een bv waarvan hij zelf de enige bestuurder was. Schimmig en gek, vond de rechter. ,,Onderhandelde u dan over de verkoopprijs met uzelf?’’ De verdachte beaamde dat.

Met zichzelf onder één hoedje

De rechter vond uiteindelijk te weinig bewijs in het dossier om vast te kunnen stellen dat de man strafbaar heeft gehandeld. ,,Ik kan niet zeggen dat u met uzelf onder één hoedje heeft gespeeld.’’

Het Openbaar Ministerie had een werkstraf van negentig uur geëist.

Manco

Opmerkelijk was dat de rechter zich, voordat hij uitspraak deed, kritisch uitliet over curatoren die faillissementen afhandelen waarbij mogelijk sprake is van fraude. De rechter: ,,Curatoren zijn vaak gefixeerd op een onderdeel van een faillissement. Maar als het gaat over de strafbare verwijten, dan schiet het dossier van de curator vaak tekort. Dat is een manco.’’