Gemeente Groningen start 'Eerste Hulp bij Geldzaken' voor inwoners met beginnende schulden

De gemeente Groningen start samen met acht andere instanties het initiatief Eerste Hulp bij Geldzaken. Doel hiervan is om geldproblemen bij inwoners eerder in beeld te krijgen en grotere schulden en daaruit voortkomende problemen te voorkomen.

De gemeente werkt onder andere samen met De Huismeesters, Lefier, Waterbedrijf Groningen en Zilveren Kruis Achmea. Wanneer medewerkers van het Eerste Hulp bij Geldzaken betalingsachterstanden constateren bij onder andere de huur, waterrekening of zorgpremie nemen zij contact op om te kijken of en welke hulp gewenst is.

‘Als blijkt dat er een betalingsregeling getroffen moet worden kan de gemeente hierin bemiddelen. Eventueel kunnen de medewerkers doorverwijzen naar (schuld)hulpverlenende instanties,’ meldt de gemeente. Deelname aan de bemiddeling is vrijblijvend en gratis.