Raad Groningen blij met nieuwbouw voor werkvoorziening iederz (al is het prijskaartje even slikken)

Het Groningse leer-werkbedrijf iederz is hard aan een mooi, nieuw en ruim onderkomen toe, vindt de gemeenteraad. De fracties reageren positief op de nieuwbouwplannen van het college, maar maken zich wel wat zorgen over de kosten.

Wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) vraagt de raad een krediet van 39,7 miljoen voor de herhuisvesting van iederz. ,,Een forse investering’’, erkent ze, ,,dus begrijp ik heel goed dat daar vragen over zijn.’’

Meer ruimte, diverser aanbod en energieneutraal

Iederz heeft momenteel nog twee locaties, aan de Peizerweg en aan de Van der Hoopstraat. De huidige gebouwen voldoen niet meer aan de behoefte: ze worden te klein en technische installaties zijn sleets. Het leer-werkbedrijf kan verhuizen naar een terrein aan de Bornholmstraat.

Daar wil de gemeente een nieuw pand laten bouwen waar 550 medewerkers een ruime werkplek krijgen. Het is de bedoeling dat iederz op de nieuwe locatie een diverser werkaanbod krijgt, om zo een bredere doelgroep te bedienen. Ook moet het nieuwe gebouw gasloos en energieneutraal worden. ,,Bijvoorbeeld door zonnepanelen en een warmte-koude-opslag’’, verduidelijkt Bloemhoff.

Zorgen over financiële risico’s

Alle raadsfracties staan achter het nieuwe onderkomen voor iederz, maar een aantal plaatst vraagtekens bij de kosten. ,,Toen we in 2018 begonnen met het voorbereiden van de nieuwbouwplannen, ging het nog over een bedrag van 22 tot 26 miljoen euro’’, bracht Elisabeth Akkerman (VVD) in herinnering. De SP en de Stadspartij zijn bezorgd over de financiële risico’s van eventuele vertraging.

,,Alles in dit plan is gericht op tempo maken’’, benadrukt wethouder Bloemhoff. ,,Dus we gaan niet uit van vertraging.’’ Dat het kostenplaatje er nu anders uitziet dan twee jaar geleden, komt doordat het destijds alleen over de basale bouwkosten ging. ,,Deze 39,7 miljoen is het all inclusive-bedrag, zeg maar: bouwkosten, verduurzaming, onderhoud, projectmanagement, dat zit er allemaal bij in.’’

Iederz maakt plaats voor busremise en waterstoftankstation

De nieuwbouw soberder aanpakken om zo op de kosten te besparen, een voorstel van de Stadspartij, is volgens Bloemhoff niet haalbaar. ,,U heeft in het plan gezien dat we echt geen gouden kranen aanleggen, maar we willen het wel zo aanpakken dat de kwetsbare doelgroep van iederz een optimale werkplek krijgt.’’

Als de nieuwbouw helemaal volgens plan gaat, kan iederz uiterlijk 1 januari 2023 in het nieuwe gebouw trekken. Het oude terrein aan de Peizerweg verkoopt de gemeente aan het OV-bureau Groningen Drenthe, dat de busremise van Q-buzz graag wil uitbreiden. Die extra ruimte is nodig voor extra bussen op elektriciteit en waterstof.

Shell heeft vorig jaar zomer de aanbesteding gewonnen om het OV-bureau groene waterstof te leveren. Het bedrijf is bezig met de voorbereidingen voor een waterstofvulpunt voor Q-buzz aan de Peizerweg. Na het vertrek van iederz kan Shell mogelijk ook een openbaar waterstoftankstation realiseren.