Gemeente Groningen wil veel meer grip op woningmarkt: 'Huis is om in te wonen, niet om geld aan te verdienen'

Het Groningse college van burgemeester en wethouders zint op maatregelen die het mogelijk maken om meer te sturen op de woningmarkt. Zo moet er meer betaalbaar huur- en koopaanbod ontstaan in de stad.

Dat kondigt wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) aan in de woonvisie, waarin het beleid op woongebied voor de komende jaren wordt vastgelegd. Er is in Groningen vooral grote behoefte aan sociale en middeldure huurwoningen en naar betaalbare koopwoningen.

Doelgroepenverordening en woonakkoord

Om ervoor te zorgen dat er meer aanbod komt in die categorieën, stelt Van der Schaaf een doelgroepenverordening voor. Daarin kan de gemeente voor bepaalde wijken vastleggen dat er een gebalanceerde mix moet zijn tussen dure en goedkopere woningen, en dus voorkomen dat projectontwikkelaars alleen in het hoogste prijssegment bouwen.

,,Zo’n doelgroepenverordening is een goede stok achter de deur’’, verwacht Van der Schaaf. Hij wil ook afspraken maken met woningbouwcorporaties en commerciële bouwers in een woonakkoord, bijvoorbeeld over het bouwen van voldoende betaalbare huizen en over aandacht voor natuur bij bouwprojecten.

‘Markt heeft woningnood nooit zelf kunnen oplossen’

De meeste raadspartijen zijn vóór meer ingrijpen op de woningmarkt. ,,Huizen zijn om in te wonen, en niet om geld aan te verdienen’’, zei fractievoorzitter Kirsten de Wrede van de Partij voor de Dieren.

Haar SP-collega Jimmy Dijk betoogde dat de woningmarkt verziekt is: ,,Hij moet worden aangepakt en wezenlijk veranderd. Wonen is een basisbehoefte, op dit moment heerst er woningnood en de markt heeft dat nog nooit zelf kunnen oplossen. In crisistijd zeker niet.’’

‘Wil college alle beleggers de stad uit hebben?’

De VVD en de PVV hebben hun bedenkingen. ,,De particuliere belegger is geen vijand, maar deel van de oplossing’’, stelde Dennis Ram namens de PVV. ,,Wordt dat woonakkoord een soort toelatingsexamen?’’ vroeg VVD-raadslid Geeske de Vries zich af. ,,Wie zich eraan houdt, mag bouwen, en de rest niet? Dit voelt alsof het college alle beleggers de stad uit wil jagen.’’

Wegjagen is niet de bedoeling, benadrukt Van der Schaaf. ,,Het woonakkoord is wel bindend, maar het is niet het idee om ontwikkelaars aan allerlei regeltjes te houden over wat er niet mag. We willen juist het gesprek aangaan over wat we wél willen, en de samenwerking zoeken.’’

Langetermijneffect van corona is moeilijk in te schatten

In de woonvisie neemt de gemeente zich ook voor om meer rekening te houden met de woonwensen van ouderen en mensen die alternatieve woonvormen zoeken, bijvoorbeeld in een groep. Ook is er specifieke aandacht voor de dorpen die sinds de herindeling ook bij de gemeente Groningen horen. ‘We moeten onze grote diversiteit aan woonmilieus koesteren’, schrijft Van der Schaaf.

Het is moeilijk in te schatten, erkent de wethouder, welk effect de coronacrisis zal hebben op de woningmarkt. ,,Voor de middellange en lange termijn overzie ik dat nu echt nog niet. Volgens mij moeten we doorgaan op de ingeslagen weg, maar uiteraard wel de vinger aan de pols houden.’’ Met de onderwijsinstellingen en studentenorganisaties is Van der Schaaf bijvoorbeeld in gesprek over de studentenkamermarkt, nu met name veel internationale studenten Groningen verlaten hebben.