Medewerkers Stichting Kinderopvang Haren gediplomeerd voor educatieprogramma Piramide

Afgelopen week zijn alle medewerkers, die werkzaam zijn op de zogenaamde “speelleergroepen” van Stichting Kinderopvang Haren, gediplomeerd voor het Voor- en Vroegschoolse Educatie programma Piramide. Daarmee is de Stichting Kinderopvang Haren de enige kinderopvangorganisatie binnen Haren die het officiële VVE programma biedt.

Binnen Stichting Kinderopvang Haren is de werkwijze van de speelleergroepen Harmonica (voor 2 – 4 jarigen) vanaf januari 2020 in een nieuw jasje gegoten. Er wordt nu gewerkt volgens het officiële programma van het Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) programma “Piramide”. Alle pedagogisch medewerkers van Harmonica hebben een opleiding gevolgd voor het werken met dit programma. Zij hebben deze op donderdag 25 juni 2020 met succes afgerond, waarmee de Stichting binnen Haren als enige officieel gecertificeerde opvang voor VVE aanbiedt.

Spelend leren

Binnen Piramide wordt gestructureerd gewerkt met thema’s, waarbij wordt aangesloten op het ontwikkelingsniveau en de interesses van de kinderen. Voorbeelden van deze thema’s zijn: “groot en klein”, “lente”, etc. Er worden activiteiten aangeboden, zowel groepsgewijs als aan kleine groepjes of individuele kinderen, maar er is ook veel ruimte voor vrij spel. Elementen in het spel van kinderen worden aangegrepen om hen spelenderwijs dingen te laten ervaren en te leren. Het is geen schoolse setting, maar spelend leren. Het plezier van de kinderen in spel en activiteiten staat voorop.

Tegemoetkoming in de kosten

Nu Haren onderdeel is geworden van de Gemeente Groningen zijn ook de subsidieregels van deze gemeente van kracht. Waar een aantal jaar geleden ouders moesten afhaken omdat de gesubsidieerde peuterspeelzaal verdween, is er nu een nieuwe mogelijkheid gecreëerd voor alle peuters om deel te nemen aan deze ontwikkelingsgerichte voorschoolse voorziening. Er zijn verschillende mogelijkheden om aanspraak te kunnen maken op een tegemoetkoming in de kosten vanuit de gemeente. Daarmee kan deze vorm van peuteropvang een stuk betaalbaarder worden voor ouders.

www.kinderopvangharen.nl