Werkzaamheden op heide Vijftig Bunder in Midlaren hervat

Natuurmonumenten hervat de werkzaamheden op de heide Vijftig Bunder in Midlaren. In de komende weken gaat de aannemer de voedselrijke grond verwijderen waardoor de heide op de Vijftig Bunder in de toekomst weer uitbundig kan bloeien.

In de afgelopen decennia is de heide sterk achteruit gegaan. De stikstofuitstoot en de daardoor ontstane verzuring spelen daarin een belangrijke rol. De heide biedt veel ruimte aan zeldzame flora en fauna en geeft deze soorten na de werkzaamheden weer toekomst op De Vijftig Bunder in Midlaren.

Verwijderen strooisel en plaggen

Het werk bestaat uit het verwijderen van het strooisel dat het bos achter heeft gelaten. Hierin zitten veel voedingsstoffen wat momenteel tot flinke verruiging leidt en veel bramengroei geeft. Ook worden enkele delen geplagd, waaronder delen van de laagtes op en rond de oude heide.

De nog aanwezige kwetsbare vegetatie en de archeologische waarden zijn goed in kaart gebracht en zullen goed worden beschermd.

Start werkzaamheden

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in de maanden juli en augustus. Naast deze werkzaamheden vindt er nog een aanvullend bodemonderzoek plaats om de exacte plaatsen van verzuring in kaart te brengen. Hieruit volgt een advies om de verzuring tegen te gaan.

Noordlaarderbos en Vijftig Bunder

Al deze maatregelen zullen leiden tot een mooie bloeiende heide dat weer plaats zal bieden aan vele soorten planten en dieren. Ook nu kun je al genieten van het landschap in het Noordlaarderbos en Vijftig Bunder. Met een schitterende wandelroute kun je alle bijzondere aspecten van dit gebied ervaren en ontdekken.