UMCG-viroloog Alex Friedrich ging stap verder dan maatregelen van RIVM in bestrijding corona. Dat werd hem in Friesland niet in dank afgenomen

Coronabestrijders in Friesland hebben in de eerste fase van de crisis last gehad van de strengere maatregelen die UMCG-viroloog Alex Friedrich aanhing. Dat zeggen betrokkenen in de Leeuwarder Courant.

Mieke Draijer, die onderdeel uitmaakt van de Friese zorggroep Alliade, zegt in het artikel dat Friesland 'één provinciale lijn wilde aanbrengen'. ,,De onderlinge afspraak was dat iedereen zich aan de RIVM-richtlijnen zou houden. Maar het is een illusie te denken dat daarmee alles dichtgetimmerd is."

Ze vervolgt: ,,En dan hadden wij ook nog te maken met Groningen, waar viroloog Alex Friedrich op onderdelen strengere maatregelen propageerde. Ik zeg niet dat hij ongelijk had, maar daar hadden we wel last van. Het makkelijkste is als je duidelijkheid kan creëren, je wilt niet dat de deskundigen het onderling met elkaar oneens zijn.”

Pleitbezorger van regionaal coronabeleid

Friedrich heeft zich meermaals een pleitbezorger van een regionaal coronabeleid getoond. De viroloog van het UMCG hamerde in de eerste fase van de coronacrisis bovendien nadrukkelijk op meer tests. Die zienswijze rijmde niet met het landelijke RIVM-beleid.