Groninger Belang wil onderzoek naar rol van Rijkswaterstaat bij bouw Zuidelijke Ringweg in Groningen

Het rijk stelt volgens gedeputeerde Fleur Gräper (D66) vanwege RSP-afspraken geen extra geld beschikbaar voor de bouw van de nieuwe Zuidelijke Ringweg in Groningen.

Gräper, voorzitter van de stuurgroep Aanpak Ring Zuid, informeerde woensdag zowel Provinciale Staten als de gemeenteraad van Groningen over de nieuwe afspraken met de bouwer Combinatie Herepoort. Die gaan over de verdeling van de financiële pijn, risico’s, een maximale vertraging van drie jaar en garanties van Duitse moederbedrijven Max Bögl en Züblin op een aantal punten.

Geheim

In afwachting van een definitieve overeenkomst blijft voorlopig geheim wat de meerkosten van het project zijn, hoeveel de provincie daarvan betaalt en wat de bouwer voor zijn rekening neemt. Politici moeten de informatie geheimhouden uit vrees voor bedrijfseconomische gevolgen voor de aannemer en beider onderhandelingsposities.

Vier Statenfracties en drie raadsfracties weigerden de bijeenkomsten bij te wonen. ,,Ik wil als volksvertegenwoordiger graag zinvolle bijdrages leveren, ook aan besloten sessies, maar ga daar niet alleen zitten om een mededeling aan te horen zonder dat ik suggesties kan doen of keuzes mag maken’’, verklaarde statenlid Kees Frenay (SP).

Voor de gek gehouden

Hij heeft het gevoel dat hij 1,5 jaar voor de gek is gehouden. ,,Er is ons steeds gezegd dat het project binnen budget bleef. Nu komt opeens de aap uit de mouw, terwijl insiders al lang weten dat dit stond te gebeuren en er in alle openheid voor is gewaarschuwd.’’ Hij betwijfelt of er genoeg krachtige en deskundige mensen op het project zitten.

Volgens Gräper werkt de bouwer door aan de weg en kan de provincie het project niet versoberen vanwege het bestaande contract. De vertraging en veranderde bouwwijze pakken duurder uit dan de 130 miljoen euro die nog in de stroppenpot zit. Daarbij hing de aannemer ook boeteclausules voor de vertraging boven het hoofd. ,,De aannemers achter het consortium hebben serieuze twijfels en zorgen gehad over hun voortbestaan.’’

De nieuwe afspraken zijn volgens haar nodig om de weg in een stabiele situatie af te bouwen. Met name Statenleden zijn zwaar gefrustreerd dat geld dat voor andere RSP-projecten was bestemd -de verdubbeling van de N33 (gemeenten en bedrijfsleven uit Noord en Midden Groningen stuurden er gisteren een brandbrief over) en de spoorlijnen naar Stadskanaal en Duitsland- nu naar de ringweg moet.

Lastige combinatie

Gräper wil na de zomer opnieuw met het rijk in discussie over een extra bijdrage. Buiten de van meet af voor de ring geoormerkte 400 miljoen euro aan Zuiderzeelijngeld zit er ook 200 miljoen euro uit het gewone budget van het ministerie in de weg. Rijkswaterstaat is zowel opdrachtgever als directievoerder van het project.

,,Het is buitengewoon lastig gebleken om als provincie financieel risico te dragen maar geen opdrachtgever te zijn’’, zei Gräper op een vraag van Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden). Bram Schmaal (Groninger Belang) wil dat er een ‘parlementair onderzoek’ komt naar de rol van Rijkswaterstaat. ,,Ik wil weten in hoeverre het verwijtbaar is wat hier gebeurt.’’

Aanpak Ring Zuid was bang dat voor een juridisch steekspel met de bouwer waardoor de afbouw nog jaren langer zou duren. Gräper heeft nu weer vertrouwen in de goede afloop, Schmaal is bang dat de meerkosten (hij rekent voorlopig op 250 miljoen euro) verder oplopen. ,,Het heeft er alle schijn van dat de aannemer ons elke keer weer bij de neus neemt en aan het stuur van het project zit, in plaats van de opdrachtgever.’’ Volgens Gräper is het te vroeg om te spreken van een mislukking en heeft de provincie het maximale gedaan om het beste te doen.

Groninger Belang heeft geen vertrouwen in grote aannemers Zuidelijke Ringweg

Groninger Belang, de enige oppositiepartij in Provinciale Staten die deelnam aan het besloten overleg over het financiële debacle rond de zuidelijke ringweg, heeft ook na deze sessie geen vertrouwen in de voortgang van het megaproject.

,,De afspraken die Rijkswaterstaat, provincie en gemeente Groningen hebben gemaakt met de aannemerscombinatie Herepoort zijn voor ons niets waard’’, zei GB-fractievoorzitter Bram Schmaal woensdag na het overleg deels achter gesloten deuren. ,,Mijn vertrouwen is niet toegenomen.’’

Nog veel juridische noten te kraken

Volgens gedeputeerde Fleur Gräper (D66) ligt er een akkoord op hoofdlijnen over de verdeling van de financiële pijn, de risico’s in het project en een maximale vertraging van 36 maanden. Ook zouden er bepaalde garanties zijn afgegeven door de bedrijven Max Bögl en Zublin. Dat zijn de ‘grote jongens’ in Herepoort, waar verder nog vier regionale bedrijven in zitten. Het akkoord is nog geen overeenkomst, betoogde Gräper omdat er nog veel juridische noten te kraken zijn.

‘Oppositie zit er meer bovenop’

Groninger Belang hoorde het verhaal van de gedeputeerde aan die onder geheimhouding wilde meedelen hoe hoog de overschrijding en het tekort op het project is. Schmaal: ,,Gezien de vertrouwelijkheid zeg ik daar dus niets over. ‘’ Wel wil Schmaal kwijt dat hij de houding van de coalitiepartijen weinig kritisch vindt. ,,De oppositie zit er meer bovenop.’’ Dat bleek al in het openbare deel van de vergadering.’’ VVD, CDA, PvdA, ChristenUnie en GroenLinks stelden nagenoeg geen vragen aan de gedeputeerde.

Schmaal zegt dat hij het vertrouwelijke deel van de vergadering beslist wilde bijwonen. ,,We hebben nog eens duidelijk gemaakt dat de financiële tegenvaller niet ten koste mag gaan van regionale projecten.’’ Over de aannemerscombinatie zegt hij: ,,Het gaat me niet om die vier regionale bedrijven.’’ Dan doelend op de bouwgiganten Max Bögl en Zublin. ,,Ik vertrouw die Duitsers niet.’’