Groningers tevreden over WIJ-teams: bezoekers geven ruime 8

WIJ Groningen laat haar eigen functioneren onderzoeken. Bezoekers beoordelen hun ervaringen met de maatschappelijke organisatie met een hoog cijfer: een 8,3.

,,Daar ben ik trots op’’, reageert WIJ-directeur Mirjam Kuin. Groningen werkt sinds 2015 met teams op wijkniveau, die zaken regelen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), maar ook fungeren als laagdrempelig aanspreekpunt voor bewoners.

Om een beeld te krijgen van hoe die teams het eigenlijk doen, doet WIJ sinds vorig jaar onderzoek onder de Groningers die contact hebben met een WIJ-team. Bezoekers wordt niet alleen gevraagd hoe tevreden ze zijn over hun contact met WIJ, maar ook of het hen geholpen heeft om bijvoorbeeld voor zichzelf te zorgen, contacten te leggen met hun buren of samen activiteiten te organiseren.

Verbeterpunten

Op die laatste gebieden liggen de cijfers wat lager, tussen de 6 en de 7. ,,Dat kan beter, vinden we. En we gebruiken de onderzoeksresultaten ook om het te verbeteren’’, stelt Kuin.

In totaal vulden 282 mensen de vragenlijst in. WIJ voerde ook al een impactonderzoek uit in 2019; toen beantwoordden 114 Groningers de vragenlijst. Daar kwamen vergelijkbare scores uit.