SIGN en Noorderlicht presenteren What If | De toekomst van het noordelijk landschap

GRONINGEN Begin dit jaar hebben SIGN en Noorderlicht vanuit een gemeenschappelijke belangstelling voor de ontwikkeling van het noordelijk landschap het onderzoeksproject ‘What If’ in het leven geroepen.

Kunstenaars Linde Ex en Aebele Trijsburg hebben zich de afgelopen maanden bezig gehouden met de vraag: hoe ziet het toekomstig noordelijk landschap eruit?

Aanvankelijk begonnen zij samen met het onderzoeksproces. Gaandeweg sloegen Linde en Aebele twee onafhankelijke richtingen in, waarvan de uitkomsten samen gepresenteerd worden. Wel hebben Linde en Aebele een gezamenlijke rode draad: het visualiseren van de toekomst van het noordelijk landschap.

Toekomstscenario

Linde Ex gaat uit van een toekomstscenario waarin de dijken verdwijnen en mensen gaan leven met de getijden. Ze is vooral geïnteresseerd in het wisselen van perspectief: wat als we de maat van het kleine (bodem)leven even vanzelfsprekend vinden als de menselijke maat? Zo maakte Linde maquettes van een radiale terp – gebaseerd op historisch onderzoek – en plaatste deze langs de vloedlijn op vier plekken aan de kunst van Friesland en Groningen. Daar beïnvloeden bodemleven, slib en zeewater de maquettes, waarbij de vormgeving van het landschap door de zee uitvergroot wordt. De observaties van de maquettes, beïnvloed door het wad, vormen het uitgangspunt voor het creëren van een futuristisch scenario en nieuwe werken voor de eindpresentatie.

Aebele Trijsburg richt zich op de menselijke factor in de vorming van het landschap. De strijd tegen het water is volgens hem exemplarisch voor de mythes dat Nederland door ons is gemaakt, dat wij het water onder controle hebben en dat het land zonder onze ingrepen half verdronken zou zijn. Dat beeld is volgens Aebele aan hervorming toe. De oorzaak van zeespiegelstijging ligt in de eerste plaats bij de mens zelf, die het land door bebouwing in een soort badkuip heeft doen veranderen. Om op de lange duur te investeren in slimme oplossingen is een omslag in ons denken nodig, bijvoorbeeld door de bodem van Nederland te laten meegroeien met het waterpeil en door natuurlijke barrières te versterken. Met zijn werk voor ‘What If’ hoopt Aebele mensen bewust te maken van de noodzaak van deze cultuuromslag.

Locatie: Noorderlicht Studio, Akerkhof 12 te Groningen. Openingsdag is zaterdag 31 oktober tussen 12.00 en 18.00 uur, kunstenaars aanwezig.

Project

Dit project vindt plaats in het kader van Artist in Space, het talentontwikkelingsprogramma van de Noordenaars (platform voor presentatie-instellingen en kunstinitiatieven in Noord-Nederland).

Toegang is gratis, wel verplicht reserveren via Eventbrite (zowel voor de openingsdag als voor regulier bezoek). Open van woensdag tot emn meet zondag van 1200 tot 18.00 uur. Te bezoeken volgens voorschriften van het RIVM en de overheid met betrekking tot COVID-19.

Van 31 oktober tot en met 10 januari 2021.