‘Groningen gaat verder’ Online programma over de toekomst van het gaswinningsdossier

REGIO Een fysiek congres is dit jaar helaas niet mogelijk. Kennisplatforms Bouwen en Versterken én Leefbaar en Kansrijk Groningen organiseren daarom dit jaar een online programma: ‘Groningen gaat verder’.

Een titel met een dubbele lading. De versterkingsoperatie sluimert voort, de schademeldingen stromen nog steeds binnen en veel Noorderlingen zitten al jaren gevangen in onzekerheid. Maar de titel refereert ook aan de enorme veerkracht van de regio en wilskracht van haar bewoners en ondernemers: we gaan verder!

In het programma komen diverse gasten aan het woord over de stand van zaken in het gaswinningsdossier, het bestuursakkoord dat onlangs is gesloten, de noodzaak van anders omgaan met bewoners en de kansen voor de regio.

Gasten

De gasten zijn Michel Dückers (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg), Susan Top (Gasberaad) en Sander Wubbolts (Bouwend Nederland). Zij gaan in gesprek over het bewaken van belangen van de bewoner (Susan Top), wat de impact is van aardbevingen op de gezondheid van bewoners (Michel Dückers) en hoe de bouw nu echt meerwaarde kan leveren voor bewoners (Sander Wubbolts).

Daarnaast vertelt fotograaf Dirk-Jan Visser in een korte film hoe het boek Voorland Groningen, wandelingen door het Antropoceen, waar hij aan meewerkte, tot stand is gekomen. Het boek en de app Voorland is een uitnodiging om mee te wandelen door het eeuwenoude Groninger cultuurlandschap en samen de tekens te lezen van een tijd die komt. Dirk-Jan laat zien hoe hij als fotograaf van het boek de regio heeft leren kennen.

Tenslotte gaan Rolf Koops en Tom Postmes in gesprek over het bestuursakkoord en de rol van kennis en innovatie in het dossier. Chris Kuijpers (directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen bij het Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) licht de rol van het ministerie toe.

Het programma wordt geleid door Arno van der Heyden.

De uitzending is te volgen via https://www.noordz.nl/groningen-gaat-verder/ op donderdag 26 november om 12.30 uur. Het programma zal ook na die tijd terug te kijken zijn.

Dit online programma is een samenwerking tussen beide kennisplatforms en mediapartner NoordZ.