Groningen wil snel oplossing voor 'lawaaiviaduct' Paterswoldseweg in Ring Zuid

De geluidshinder rond het tijdelijke ringweg-viaduct over de Paterswoldseweg in Groningen is ,,geen acceptabele situatie voor de komende vier jaar’’. De gemeente verwacht snel een oplossing van de aannemer.

Dat stelt wethouder Philip Broeksma op raadsvragen van SP, PvdA, Stadspartij, VVD en PVV. Deze partijen trekken aan de bel na een klaagzang van omwonenden. Zij ondervinden ernstige geluidhinder sinds in november een tijdelijk viaduct over de Paterswoldseweg is geplaatst ten behoeve van de vernieuwing van de zuidelijke ringweg.

Geluidswal biedt onvoldoende soelaas

Dat kan niet de volle vier jaar zo blijven tot de megaklus klaar is, zegt Broeksma. Hij heeft bouwcombinatie Herepoort en projectorganisatie Aanpak Ring Zuid gemaand om er werk van de maken. Zij zoeken nu een oplossing. Recent plaatsten ze al een nieuwe geluidswal maar dat levert weinig verbetering op.

Sinds woensdag minder hard rijden op Ring Zuid

Tot er een adequate oplossing is gevonden, gaat de maximumsnelheid op de zuidelijk ringweg tijdelijk terug zodat het autoverkeer minder lawaai maakt. Tussen Vrijheidsplein en Julianaplein mag sinds woensdag geen 70 kilometer per uur meer worden gereden maar nog slechts 50. Nog verder terug naar 30 km/u zoals omwonenden willen, kan volgens Broeksma niet omdat de ring daar niet op is ingericht.

De wethouder hoopt ,,dat deze tussentijdse maatregel niet lang hoeft te duren en dat andere definitieve maatregelen op korte termijn gerealiseerd kunnen worden.’’ ARZ en Herepoort kijken bijvoorbeed of ze het viaduct kunnen ‘inpakken’ met geluidsisolerend materiaal.

Oplossing vinden is kwestie van uitproberen

Broeksma waarschuwt echter: ,,Geluid is een complexe materie, zoeken naar oplossingen is vaak een zaak van trail and error.’’ De geluidswal die Herepoort heeft uitgeprobeerd is een goed voorbeeld. Die bleek toch veel minder effect te hebben dan vooraf door geluidsdeskundigen was verwacht: ,,Niet voldoende.’’