PvdA vraagt aandacht in Tweede Kamer voor lange wachttijden geestelijke gezondheidszorg in Groningen

Henk Nijboer en Attje Kuiken van de PvdA stellen in de Tweede Kamer vragen over de lange wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Groningen.

De twee partijleden stellen dat er sprake is van ‘een ernstige crisis in de geestelijke gezondheidszorg’. Paul Blokhuis, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, wordt daarom over de kwestie aan de tand gevoeld in de Tweede Kamer.

De lange wachttijden in Groningen zijn al langer onderwerp van discussie. Landelijk is afgesproken dat de wachttijd hooguit vier weken moet zijn. In Groningen kunnen mensen pas na acht weken voor basiszorg in de GGZ terecht.

Impact versnellers

Om de wachttijden op te lossen, zijn zogenoemde ‘versnellers’ ingezet. Zij moeten ervoor zorgen dat mensen sneller hulp krijgen en sneller klaar zijn, zodat er plek komt voor anderen. Nijboer en Kuiken willen weten wat de impact van deze versnellers is geweest en of de wachttijden ook daadwerkelijk zijn ingekort. Ook vragen de partijleden zich af welke concrete stappen Blokhuis gaat nemen om om de GGZ in Groningen te verbeteren.