Volksvermaken Vries stopt met organiseren grasbaanraces

VRIES - Door teruglopende bezoekersaantallen en steeds hoger oplopende kosten stopt Volksvermaken Vries met het organiseren van grasbaanraces.

Zoals bekend organiseert Volksvermaken Vries jaarlijks grasbaanraces op het evenemententerrein in Vries. Het is de afgelopen jaren gebleken dat het steeds lastiger wordt om een dergelijk grootschalig evenement op een economisch verantwoorde wijze te organiseren. De afgelopen twee edities hebben aanmerkelijke exploitatieverliezen opgeleverd voor Volksvermaken Vries. Hierdoor heeft de vereniging flink moeten interen op haar financiële reserves. Hoofdredenen voor de nadelige resultaten zijn met name het dalend aantal betalende bezoekers en de sterk afgenomen sponsorinkomsten. Dit terwijl veel organisatiekosten, zoals de verplichte afdrachten aan de motorsportbond KNMV en de startgelden voor rijders, fors toegenomen zijn. Het bestuur van Volksvermaken Vries heeft deze ontwikkeling onlangs geëvalueerd en geconcludeerd dat het gezien de oplopende exploitatieverliezen van de afgelopen jaren niet langer verantwoord is om grasbaanraces in Vries te organiseren. Doorgaan met het houden van grasbaanraces op de huidige basis betekent dat de continuïteit van Volksvermaken Vries op het spel wordt gezet. Na rijp beraad heeft het bestuur dan ook besloten om zich terug te trekken uit de organisatie van grasbaanraces. Het bestuur probeert in komende maanden andere organisatoren te interesseren om de organisatie van de races in Vries over te nemen.