Partij voor het Noorden teleurgesteld over beslissing Eerste Kamer inzake de herindeling

GRONINGEN - De Partij voor het Noorden is zeer teleurgesteld over de beslissing van de Eerste Kamer inzake de herindeling van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer.

„Bestuurlijk is de inzet altijd geweest om de 5e stad van Nederland te worden, zonder hier open over te communiceren. Tijdens dit proces werden allerlei tekortkomingen van de gemeente Haren ‘gezocht’ om de echte reden van de herindeling te verbloemen. 200 jaar geschiedenis van Haren is hiermee geslachtofferd”, aldus de Partij voor het Noorden.