Klooster Yesse: een plek vol reuring

HAREN - Een groepje belangstellenden kwam afgelopen zaterdag tijdens het Open Huis van Klooster Yesse een kijkje nemen op het voormalig kloosterterrein. Actuele vondsten werden getoond en in verhalen bracht Annemiek Bos, beheerster van het Bezoekerscentrum van Klooster Yesse, het Harense kloosterleven weer tot leven.

Archeologiestudenten vonden onlangs opnieuw resten van een voorbij kloosterleven en ze kwamen aanwijzingen tegen uit een tijd van voor dat er in Essen een cisterciënzer nonnenklooster stond. Door al dat graafwerk krijgt het laatmiddeleeuwse kloostercomplex steeds meer contouren. Op woensdagmiddag 27 juni is er een kindermiddag bij Klooster Yesse, de jeugd kan dan zelf met een schepje op zoek naar bijzondere vondsten op het archeologisch onderzoeksveld ‘het Sickingeveld’. Zie www.kloosteryesse.nl.

Foto: Egbert Euser