Over smakelijke taarten en broodjes met

HAREN - Het Harener Weekblad en de Culturele Raad Haren (CRH) brengen wekelijks op deze plek een cultuurtip, want: ‘Cultuur beleef je in Haren!’

De Commissie Letteren van de Culturele Raad Haren zou je met goed recht een actieve commissie kunnen noemen. Van september tot in mei belegt de commissie maandelijks drie tot vier lezingen van uiteenlopende aard. Hareners die een boek schreven, krijgen regelmatig een podium in de Dickens Room. Bijzondere tentoonstellingen in de regio worden vakkundig belicht. Beeldende kunst en letterkunde: de commissie weet er de juiste sprekers voor te engageren. De Harense afdeling van ’t Nut helpt in voorkomende gevallen graag mee de zaal vol te krijgen. De cultuur in Haren mag zich sowieso verheugen in een toenemende belangstelling van het publiek.

Komend halfjaar bijt kunsthistorica Trudy de Lange (Gorechthuis, 18 januari) de spitsaf met een inleiding over ‘The American Dream’, een spraakmakende tentoonstelling overde Amerikaanse realistische kunst, die in het Drents Museum veel bezoekers trekt. Hareners wachten nog even op het verhaal van Trudy, alvorens ze naar Assen gaan. De Harense schooljeugd (groep 7 en 8) is welkom tijdens het Grote Taartenbak- evenement (De Mikkelhorst, 20 januari) onder leiding van de ‘Vuurmeester’. En terwijl hun culinaire hoogstandjes in de oven staan te garen, mogen ze luisteren naar de verhalen uit ‘Het Grote Taartenboek’ van Toon Tellegen.

Tijdens de eerste ‘Broodje met ...’ (25 januari, Dickens Room) vertelt de doof geboren Henk Betten over zijn volgende boek ‘Bevrijdend gebaar’. Betten verdiept zich al vele jaren in de talrijke aspecten van het dovenonderwijs.