Fietsroute Plus officieel in gebruik genomen

HAREN -  Het Harense gedeelte van de Fietsroute Plus is klaar. Op dinsdag 19 december hebben wethouder Mathilde Stiekema en rayonmanager Erik Poel van Reef Infra de Fietsroute Plus officieel in gebruik genomen door op de fiets te stappen en een rondje over de nieuwe rotonde te rijden. Op dinsdagochtend is hier ook aandacht aan besteed door het uitdelen van fietslampjes ter hoogte van het Harens Lyceum samen met de Kubies van Groningen Bereikbaar.

Bij het tweede traject van de aanleg van de Fietsroute Plus zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd, zoals het aanleggen van de rotonde, het fietspad is verbreed naar 3,5 meter, de Kerklaan is een 30 km weg geworden, ook is er een deel riool vervangen. Dit is een hoogwaardige fietsverbinding waarbij de fietser extra kwaliteit en comfort wordt geboden. Deze fietsroute moet het fietsen prettiger en veiliger maken. Zodat meer mensen sneller voor de fiets kiezen in plaats van de auto.

Rotonde

De plek waar de rotonde is aangelegd is al jaren een druk kruispunt . Met de komst van het Harens Lyceum werd het nog drukker. “Met de aanleg van een rotonde is deze plek overzichtelijker geworden en vindt er minder oponthoud plaats. Deze rotonde heeft een positief effect op de veiligheid in het verkeer. Gelukkig is er nu een structurele oplossing gevonden voor de drukte op dit kruispunt.”, aldus wethouder Mathilde Stiekema.

De fietsstraat

De Jachtlaan, een deel van de Kromme Elleboog en de Kerklaan zijn ingericht als fietsstraat. Voor Haren betekent dat 2,7 km Fietsroute Plus bestaande uit: 1,7 km fietspad en 1,0 km fietsstraat. Een fietsstraat is een straat die ingericht is als fietsroute waar tevens auto’s zijn toegestaan. De snelheid van de auto is beperkt door het karakter en de inrichting van de fietsstraat. Uit de inrichting van de weg blijkt dat de fiets prioriteit heeft. Er zijn twee rode rijstroken met in het midden een donkere overrijdbare middenstrook. Deze moet op een deel van het traject nog worden aangebracht, dit gebeurt zodra het weer het toelaat. Kenmerken van een fietsstraat zijn: de auto is te gast, fietsers hebben voorrang op kruispunten, speciale drempels die voor de fietser niet hinderlijk zijn.

Partners

Het realiseren van de Fietsroute Plus is een initiatief van de gemeente Haren binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Beter Benutten staat voor minder files, groei op het spoor en meer gebruik van vaarwegen, zodat de economie kan groeien. Rijk, regio en bedrijfsleven nemen samen in de drukte regio’s innovatieve maatregelen die de bereikbaarheid verbeteren. Slimme keuzes, sterke combinaties.