Verklaring Mariska Sloot

HAREN - Op de website van Gezond Verstand Haren geeft Mariska Sloot een verklaring over haar aftreden als wethouder.

Sloot: "Toen er een aantal maanden geleden signalen bij mij binnen kwamen over werkgroepen die de herindeling aan het voorbereiden waren kwamen heb ik dit in het college gevraagd. Het antwoord was nee. Het kritisch pad werd bekeken, maar verder niet. Ik heb elke week in de collegevergadering gevochten voor de volledige uitvoering van de motie 5/9. Net zo als ik sinds mijn aantreden elke dag heb gevochten voor de zelfstandigheid. Vrijwel nooit was het college daarin unaniem. De verslagen bewijzen dat ook. Kennelijk is het belang van een lichte samenvoeging zo groot, groter dan een reguliere herindeling, dat niet geschroomd wordt de integriteit van mij en dus mijn partij, mijn leden en mijn stemmers te grabbel te gooien." Sloot geeft aan dat zij oprecht hoopt dat Den Haag in de gaten heeft wat hier in de gemeente Haren gaande is en dat daar straks wel een eerlijk besluit wordt genomen. Lees de volledige verklaring van Mariska Sloot op de website van Gezond Verstand Haren.